T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
YAZILI SINAV KOMİSYONU
(375 Sayılı KHK Geçici 24.Maddesi)

KARAR NO :2018/1 KARAR TARİHİ :14.03.2018

KARAR

BAŞKAN : Hayrettin AYDIN Yazı İşleri Md. V.
ÜYE : Ahmet HATIPOĞLU Mali Hizmetler Md.V.
ÜYE : Cihan MARANĞO Fen İşleri Md. V.
ÜYE : Mehmet ALDIRMAZ Yığılca İlçe Milli Eğitim Müdürü

696 Sayılı Kanun Hükmümde Kararname Kapsamında, hizmet alımı sözleşmesi ile çalışan personelin sürekli işçi statüsüne geçirilmesi için yukarıda adı soyadı yazılı komisyon üyelerinin katılımlarıyla 14.03.2018 Çarşamba günü saat :14.00’ de Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi No:17 YIĞILCA DÜZCE adresindeki Belediye Hizmet binası Meclis Salonunda toplanılmıştır.

Yapılan Görüşmede;

24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127 nci maddesi ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye geçici 24 ncü madde eklenmiş ve 4734 sayılı kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanların sürekli işçi kadrolarına geçirilmeleri öngörülmüş olup, anılan maddenin uygulanmasına dair usul ve esaslar 1/1/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup,

Bu kapsamda Yığılca Belediyesinde çalıştırılıp, Belediyenin yeni kuracağı şirkette sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere Tespit Komisyonunca nihai listede 14 (Ondört) kişinin yazılı sınava katılacağı belirlenmiş olup, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları n 14 maddesi gereğince yazılı sınavın gerçekleştirilmesi ve sınava katılacakların isim listesi ilanı Belediyenin WEB sitesinde yayınlanmış olup yapılan yazılı sınav sonucunda;

YAZILI SINAVA KATILANLAR
YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
S.NO T.C. Kimlik No Adı Soyadı Aldığı Not DURUMU
BAŞARILI/BAŞARISIZ
1 *********08 BEHİÇ AKIN 88 BAŞARILI
2 *********72 ÇİĞDEM GÜVERCİN 83 BAŞARILI
3 *********54 EMRE BAYRAK 72 BAŞARILI
4 *********26 ENGİN ERTÜRK 97 BAŞARILI
5 *********96 HATİCE BEDİ 98 BAŞARILI
6 *********40 İLKER KARA 82 BAŞARILI
7 *********48 MUSTAFA ÖZDEMİR 88 BAŞARILI
8 *********26 NİHAT ŞEN 98 BAŞARILI
9 *********28 RECEP AKIN 82 BAŞARILI
10 *********06 SALİM AY 90 BAŞARILI
11 *********98 SERCAN TEMİZEL 100 BAŞARILI
12*********98 TARIK UĞURLU 98 BAŞARILI
13 *********18 UĞUR AKIN 85 BAŞARILI
14 *********62 ZEKERİYA TÜRKEN 95 BAŞARILI

Tespit edilmiş olup, alınan kararın tebliğ yerine geçmek üzere Yığılca Belediyesi resmi internet sitesi www.info@yigilca.bel.tr adresinde ilan edilmesine,

Yazılı Sınav Komisyonumuzca alınan karara karşı ilan tarihinden itibaren 3 gün süre içinde gerekçesi de belirtilmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabileceklerine; 14/03/2018 tarihinde komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.

Hayrettin AYDIN Ahmet HATIPOĞLU Cihan MARANĞO Mehmet ALDIRMAZ
Yazı İşleri Md. V. Mali Hiz.Md. V. Fen İşleri Md. V. Yığılca İlçe Milli Eğitim Müdürü
Komisyon Başkanı ÜYE ÜYE ÜYE