T.C.
YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ
2018 Yılı Haziran ayı Olağanüstü Toplantısı 19.06.2018 tarihli 1. Birleşim 1. Oturumuna ait Karar Özetleri
KARAR NO KARAR TARİHİ
KARARIN KONUSU
25 19.06.2018 Yığılca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün 13.06.2018 tarih ve 241 sayılı yazısında ‘belediyemiz; 10.03.1954 tarih ve 8624 sayılı resmi gazete’de yayımlanan ‘ yeniden (21 ) kaza kurulması hakkında 6324 sayılı kanun ile 01.06.1954 tarihinde kurulduğu, kurulduğu tarihten bugüne şekillenen 4 mahallenin bulunduğu ve mahalle sınırlarının doğal olarak oluştuğu ve mevcut yerleşime göre 2004 yılında yapılan numarataj çalışmalarında da altlık olarak kabul edildiği, ancak kabul edilen bu sınırlar için günümüze kadar herhangi bir karar ve resmi işlem bulunmadığında bahisle; bu durumun kurum içi ve kurumlar arası yapılan iş ve işlemlerde ciddi sıkıntılar oluşturduğu belirtilmektedir. sıkıntıların daha da büyümemesi için 5393 sayılı belediye kanunu’nun 9 ve 18/n maddesi gereğince mahalle sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. ‘ denilmektedir. belediye meclisimizce fen işleri müdürlüğü’nün 13.06.2018 tarih ve 241 sayılı yazısı ve ekleri meclisimizce incelenerek;
AHMETÇİLER MAHALLESİ:
Doğusu: Üzümlük Sırtı ile Eski Hebeler yolu olarak bilinen yol kesiştiği noktada bulunan Kuru dere kaynağından başlayan ve Kuru derenin, Ahmetçiler deresine döküldüğü hat boyunca devam eder.
Batısı:Soğuk Çötlen Mevkiide bulunan eski su deposu tahliyesinin Ahmetçiler Deresi’ne döküldüğü noktadan başlayıp,Ahmetçiler Deresinin akış yönü istimetince devam eder.
Kuzey: Çötlen Mevkiide bulunan eski su deposu tahliyesinin Ahmetçiler Deresi’ne döküldüğü noktadan, Üzümlük Sırtı ile Eski Hebeler yolu olarak bilinen yolun kesiştiği noktada bulunan Kuru dere kaynağına uzanan hattır.
Güneyi: Üzümlük Sırtı ile Eski Hebeler yolu olarak bilinen yol kesiştiği noktada bulunan Kuru dere kaynağından başlayan ve Kuru derenin, Ahmetçiler deresine döküldüğü hat boyunca devam edip, Ahmetçiler Deresi’ne ulaştığı noktadadır.
ATATÜRK MAHALLESİ:
Doğusu: Eski Hebeler yolu olarak bilinen yolun Esler Deresi ile kesiştiği noktadan başlayan ve Esler Deresinin Melen Çayına döküldüğü hattın batısı boyunca devam eder.
Batısı: Üzümlük Sırtı ile Eski Hebeler yolu olarak bilinen yolun kesiştiği noktada bulunan Kuru dere kaynağından başlayan, Kuru derenin, Ahmetçiler deresine döküldüğü hat ile Ahmetçiler Deresi’nin Melen Çayına döküldüğü hattın doğusu boyunca devam eder.
Kuzey: Eski Hebeler yolu olarak bilinen yoldur.
Güneyi: Melen çayıdır.
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ:
Doğusu: Redifler Köyü Köy kadastrosu sınırı.
Batısı: Gökçeağaç köyü köy kadastrosu sınırı ile belediye sınırı.
Kuzey: Melen çayıdır.
Güneyi: Redifler ve Gökçeağaç köyleri köy kadastro sınırıdır.
ORHANGAZİ MAHALLESİ:
Doğusu: Üzümlük Sırtı ile Eski Hebeler yolu olarak bilinen yolun kesiştiği noktada bulunan Kuru dere kaynağından başlayan, Kuru derenin, Ahmetçiler deresine döküldüğü hat ile Ahmetçiler Deresi’nin Melen Çayına döküldüğü hattın doğusu boyunca devam eder.
Batısı: Traşlar deresinin Melenderesine döküldüğü (Mezbahane) noktadan, Traşlar mevkide bulunan eski belediye su deposuna uzanan hattır.
Kuzey: Traşlar deresinin Melenderesine döküldüğü (Mezbahane) noktadan, Traşlar mevkide bulunan eski belediye su deposuna ve eski su deposundan Atatürk Mahallesi ile Ahmetçiler Mahallesi sınırının çakıştığı noktaya inen hattır.
Güneyi: Redifler ve Gökçeağaç köyleri köy kadastro sınırı.
olarak kabul edilmesine, mahalle isimlerinin de mevcutta kullanıldığı isimler olarak belirlenmesine,gereği için Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine mevcudun ile karar verilmiştir.

(Gündem no:1)

Muzaffer YİĞİT Orhan ACAR Hasan YAĞCI
Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye