T.C.

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

KARAR TARİHİ: 12/10/2018

KARAR NO:2018/3

 

Yığılca Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığı,Komisyon Başkanı (Meclis Üyesi) Aynur YILDIRIM, Komisyon Başkan V. (Meclis Üyesi) Bayram AKIN, (Meclis) , Komisyon (Meclis) Üyesi Muzaffer ARICI’nın katılımları ile 12/10/2018 Cuma günü Saat:10.00’da Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Meclisinin 05/10/2018 Tarihli ve 2018/32 Sayılı kararı ile görüşülmek üzere Komisyonumuza havalesi yapılan, Belediye’nin 2019 Mali Gelir tarifelerini görüşmek üzere toplanıldı.

Belediye Meclisi’nin 05/10/2018 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 05/10/2018 tarih ve 692  sayılı yazı okundu.

2019  Yılı Belediyemizin gelir tarifeleri ile ilgili olduğu anlaşıldı.

Yapılan görüşme sonunda:

2019 Mali yılı Belediyenin Gelir Tarifeleri ile ilgili yapılan incelemede;

Ek’teki gelir cetvelleri kalem tanzim edilerek, 2019 Yılı Gelir Tarifeleri hazırlanarak  Komisyonumuzca  oy birliği ile uygun görülmüştür.

Meclis’ e arz olunur. 12/10/2018

 

 

                 Aynur YILDIRIM
Komisyon Başkanı
    Bayram AKIN
Komisyon Başkan V.
               Muzaffer ARICI
Komisyon  Üyesi