T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2019 Yılı Kasım ayı Toplantısı 04.11.2019 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NO KARAR TARİHİ KARARIN KONUSU
38 04.11.2019 Gündem  1. Maddesi :  Eski Otel Binası:    Başkanlık Makamının  30.10.2019 tarihli ve 939 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Orhangazi Mahallesi Düzce Caddesi üzerinde Tapunun Düzce Yığılca Merkez Gaziler Sokağı, 23 ada, 7 parsel’de kayıtlı 168,32m2 arsada 150 m2 (Bahçeli Ahşap Bina vasıflı) betonarme (kargir) yarım bodrum+zemin+2 katlı (eski otel binası) atıl olan binanın mevcut haliyle Belediyemize gelir getirmek amacıyla 2886 S.D.İ.Kanunu hükümleri gereğince satış  ihalesinin yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunun18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince  Belediye Encümenine yetki verilmesine; (Meclis Üyesi Ahmet KAÇAR red) mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem No:1)
39 04.11.2019 Gündem 2.Maddesi: Yığılca Belediyesi Park ve Sosyal Tesisler İşletmesi:  Başkanlık Makamının  30.10.2019 tarihli ve 940 sayılı yazısı okundu.  İlçemiz Atatürk Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde Şehir Parkı Bütçe içinde İşletme Tesisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 71. Maddesi ve 18/i maddeleri gereğince Belediye Meclisinin 09.01.2013 tarihli ve 2013/09 sayılı kararı ile  “Yığılca Belediyesi Park ve Sosyal Tesisler İşletmesi” adı altında Bütçe içi işletmesi olarak karar alınmış ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 28.01.2013 tarihli  Bakanlık onayı ile onaylanmıştır.          Bütçe içi işletmesi   “Yığılca Belediyesi Park ve Sosyal Tesisler İşletmesi”nin kapatılmasına;         Şehir parkının mevcut haliyle Belediyemize gelir getirmek amacıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin  (e) fıkrası gereğince kiralama süresinin 4 (Dört) yıl olarak belirlenmesine;        2886 S.D.İ. Kanunu hükümleri gereğince kiralama ihalesinin yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.  (Gündem No:2)
40 04.11.2019 Gündem  3. Maddesi : Plan ve Bütçe Komisyonun 2020 Mali Yılı Gelir Cetvelleri Raporu:   Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 25/09/2019 Tarih ve 159 Sayılı yazısı Belediye Meclisinin 02/10/2019 Tarih ve 2019/34 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup komisyondan gelen 14/10/2019 Tarih ve 2019/3 sayılı rapor ve Ekinde sunulan 2019 Yılında uygulanacak gelir tarifesi cetvelleri okundu. Yapılan müzakereler neticesinde;            2020 Mali Yılında uygulanacak Gelir tarifeleri cetvelleri madde madde incelenerek yapılan oylama neticesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilerek 2020 Mali yılında uygulamaya konulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.   (Gündem No:3)

  Rasim ÇAM                                     Davut YILMAZ                                 Turgut ILĞIN

Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı