T.C. YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
       MECLİS BAŞKANLIĞINA
 
  KARAR TARİHİ: 14/09/2019 KARAR NO:2020/02             Yığılca Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığı, Komisyon Başkanı (Meclis Üyesi)Hasan TEMİZEL Komisyon Başkan V.  Meclis Üyesi Murat DEMİR  Komisyon (Meclis) Üyesi Bayram AKIN’ın katılımları ile 14/09/2018 Pazartesi günü Saat:10.00’da Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Meclisinin 07 /09/2020 Tarihli ve 15 Sayılı kararı ile görüşülmek üzere Komisyonumuza havalesi yapılan, Belediye’nin 2021 Mali Gelir Gider(Tahmini) Bütçesini görüşmek üzere toplanıldı.         Belediye Meclisi’nin 07/09/2020 tarihli toplantısında07/09/2020 Tarihli ve 2020/15 Sayılı Meclis kararı ile  komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 09 /09/2020 tarih ve E.790 sayılı yazı okundu.        2020 Yılı Belediyemizin 2020 Mali yılı gelir gider bütçesi ile ilgili olduğu anlaşıldı.        Yapılan görüşme sonunda:        Belediyemiz 2021 yılı   Mali yılı gelir gider bütçesi  26/08/2020 tarih ve 2020/19  nolu Encümen kararı ile tasdik edilerek Belediye Meclis Başkanlığına havalesi yapılmıştır.     2021 Mali yılı Belediyenin Gelir gider (Tahmini Bütçesi) ile ilgili yapılan incelemede, tüm gelir -gider kalemleri tek tek, kalem, kalem madde, madde, sınıfsal kodlamaları ile incelenerek, yapılan müzakereler neticesi,  2021 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesinin  9.000.000,00 TL(DokuzMilyon-TL) olarak Plan ve Bütçe Komisyonumuzca  oy birliği ile uygun görülmüştür.        Meclis’ e arz olunur. 16/09/2020     Hasan TEMİZEL                                             Bayram AKIN                                                    Murat DEMİR Meclis Üyesi                                                   Meclis Üyesi                                                        Meclis Üyesi Plan ve Bütçe Komisyon  Başkanı              Komisyon Başkan.V.                                          Komisyon Üyesi         Ekler: 2021Mali  Yılı (Gelir –Gider) Bütçesi Cetvelleri                                     T.C. YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEKLİF BÜTÇESİ-GİDER   KURUMSAL KOD I 46     II 81     III 11     IV         BİRİNCİ DÜZEY  (TL) KODU 2021 YILI EKONOMİK KODLAR 2021  Yılı Teklif Gider  Bütçesi 01 PERSONEL GİDERLERİ 2.245.000 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev 398.000 03 MAL VEHİZMET GİDERLERİ 5.493.500 04 FAİZ GİDERLERİ   05 CARİ TRANSFERLER 197.000 06 SERMAYE GİDERLERİ 6.500 07 SERMAYE TRANSFERLERİ   08 BORÇ VERME   09 YEDEK ÖDENEKLER 6.600   GENEL TOPLAM 9.000.000,00-TL   TEKLİF-GELİR KURUMSAL KOD I 46   II 81   III 11   IV       BİRİNCİ DÜZEY KODU 2021 YILI FONKSİYONEL KODLAR 2021 YILI Teklif Gelir Bütçesi 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.850.000 02 SAVUNMA HİZMETLERİ   03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLER-ZABITA 930.000 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER   05 ÇEVRE VE KORUMA HİZMETLERİ   06 İSKAN VE TOPLUM REFAİ HİZMETLERİ 5.219.500 07 SAĞLIK HİZMETLERİ   08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ   09 EĞİTİM HİZMETLERİ   10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 500   GENEL TOPLAM 9.000.000,00-TL         2021 YILI GİDER BÜTÇESİ MÜDÜRLÜKLER Kurumsal  Sınıflandırma Fonksiyonel Sınıflandırma Fin. Tip Ekonomik Sınıflandırma Açıklama Bütçe Hazırlanan I II III IV I II III IV I I II III V   2021 Yılı 46 81 11 02                   Özel Kalem 1.360.000,00 46 81 11 11                   İdari ve Mali İşler Md. 1.400.000,00 46 81 11 13                   Fen İşler Md. 5.220.000,00 46 81 11 12                   Yazı İşleri Md. 90.000,00                           Zabıta Amirliği 800.000,00                           GENEL TOPLAM 9.000.000,00