YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2021 Yılı Nisan ayı Toplantısı 02.04.2021 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
1002.04.2021 Meclis Üyesi İzin Dilekçesi:  Meclis Üyesi Hasan TEMİZEL’in 08.03.2021 Tarihli ve E-523 sayılı kayıtlı dilekçesi Belediye Meclisi’nin 02/04/2021 tarihli birleşiminde okundu. Dilekçe ile mazeretini bildiren Meclis Üyesinin  izin talebi ile ilgili olduğu anlaşıldı. Yapılan görüşme sonunda; Meclis Üyesi Hasan TEMİZEL’in 02/04/2021 tarihindeki Belediye Meclis toplantısı oturumu için izinli sayılması, oya sunularak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem No:1)
1102.04.2021Araç Satışı: Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 2015 model, VOLKWAGEN Marka, M1G Sınıfı, ( Ticari Adı: TAUAREG 3.0 TDI PREMUM) Özel Amaçlı (İtfaiye Öncü Aracı) 81 EJ 002 Plakalı aracın tamir bakım işleri yüksek maliyetlere çıktığından dolayı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri ile 237 Sayılı Taşıt Kanunun 13. Maddesi gereğince satışının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem No:2)
1202.04.2021Meclis 1. Başkan V. Seçimi: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 . maddesi ile  Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.nci ve 19.ncu maddeleri gereğince 3 (İki) yıl görev yapmak üzere Meclis 1.Başkan V. Seçiminde, Belediye (Meclis)  Başkanı tarafından Meclis Birinci Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Davut YILMAZ önerildi. Gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde; Mahalli İdareler Yerel Seçimlerine kadar Meclis Üyesi Davut YILMAZ  (Üç) yıl görev yapmak üzere Meclis Birinci Başkan Vekili seçildi.  (Gündem No:3)
1302.04.2021    Meclis 2. Başkan V. Seçimi: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 . maddesi ile  Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.nci ve 19.ncu maddeleri gereğince Meclis 2. Başkan V. Seçiminde, Belediye (Meclis)  Başkanı tarafından Meclis İkinci Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Hasan TEMİZEL önerildi. Gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde: Mahalli İdareler Yerel Seçimlerine kadar, Meclis Üyesi Turgut ILĞIN 3 (Üç) yıl görev yapmak üzere Meclis İkinci Başkan Vekili seçildi.  (Gündem No:4)
1402.04.2021    Meclis Asil Katip Üye Seçimi: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 . maddesi ile  Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.nci ve 19.ncu maddeleri gereğince Meclis Asıl Katip Üye seçiminde,  Meclis Asıl Katip üyeliğine Belediye (Meclis)  Başkanı tarafından Meclis Üyesi Murat DEMİR ile Meclis Üyesi  Bayram AKIN önerildi. Yasa gereği gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçim sonucuna göre; Mahalli İdareler Yerel Seçimlerine kadar Meclis Üyesi  Murat DEMİR ile Meclis Üyesi Bayram AKIN 3(Üç) yıl görev yapmak üzere Meclis Asil Katip Üyeliğine seçildiler.            (Gündem No:5)
1502.04.2021Meclis Yedek Katip Üye Seçimi: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 . maddesi ile  Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.nci ve 19.ncu maddeleri gereğince Meclis Yedek Katip Üye seçiminde,  Belediye (Meclis)  Başkanı tarafından Meclis Yedek Katip üyeliğine Meclis Üyesi  Davut YILMAZ ile  Meclis Üyesi Erdem KARAGÜZEL Yedek Katip  üyeliğine önerildi. Yasa gereği gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde, Mahalli İdareler Yerel Seçimlerine Meclis Yedek Katip Üyeliğine Meclis Üyesi Davut YILMAZ ile Meclis Üyesi Erdem KARAGÜZEL 3(Üç) yıl görev yapmak üzere seçildiler.  (Gündem No:6)
1602.04.2021     Encümen Üye Seçimi: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi ile Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.nci ve 20.maddeleri gereğince  Encümen Üyeliği seçiminde; Belediye (Meclis)  Başkanı tarafından Encümen Üyeliğine önerilen Meclis Üyesi Ahmet KAÇAR ile Meclis Üyesi Dursun SAYIN arasında 1(bir) yıl görev yapmak üzere; Yasa gereği gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde;   En çok oyu alan Meclis Üyesi Ahmet KAÇAR ile Meclis Üyesi Dursun SAYIN 1 (bir) yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçildiler.(Gündem No:7)
1702.04.2021İmar Komisyonuna Üye Seçimi: Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nu 18. Maddesinin (k) bendi ve 24. Maddesi ‘Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.’ Amir hükmü gereğince daha önce oluşturulan  İmar Komisyonu üyelerinin görev süresi bir yılı doldurduğundan İmar Komisyonuna üye seçiminin üç kişiden oluşmasına ve görev sürelerinin bir yıl olması oya sunularak oy birliği ile kabulünden sonra ortak öneriler yapılan açık oylama ile yapılan seçimlerde;                    MHP  Grubundan  :  1-Hasan TEMİZEL 2–Dursun SAYIN,                    AKP Grubundan 3-Erdem KARAGÜZEL         Oy birliği ile 1 (bir) yıl görev yapmak üzere İmar Komisyonu üyeliğine seçildiler. (Gündem No:8)
1802.04.2021Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi:      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nu 18. Maddesinin (k) bendi ve 24. Maddesi ‘Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.’ Amir hükmü gereğince daha önce oluşturulan  Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin görev süresi bir yılı doldurduğundan Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin üç kişiden oluşmasına ve görev sürelerinin bir yıl olması oya sunularak oy birliği ile kabulünden sonra ortak öneriler ile yapılan açık oylama ile yapılan seçimlerde;         MHP Grubundan  : 1-Dursun SAYIN, 2-Murat DEMİR,         AKP Grubundan 3- Tahir DOĞAN oy birliği ile 1 (bir) yıl görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine seçildiler.  (Gündem No:9)

Rasim ÇAM                                   Davut YILMAZ                                   Turgut ILĞIN

Belediye Başkanı                             Katip Üye                                              Katip Üye