T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2022 Yılı Nisan ayı Toplantısı 01.04.2022 tarihli 4. Birleşimin 2. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
1601.04.2022 Gündemin 5. Maddesi: 2021 Yılı Faaliyet Raporları:        5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince Belediyemizin bir yıllık (2021) Yılına ait Faaliyet Raporu madde madde okunmuş olup yapılan işarı oylama neticesi 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun aynen kabulüne; Kararın gereği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile karar verildi.  (Gündem No:5)

Davut YILMAZ                                 Bayram AKIN                                 Murat DEMİR

Meclis 1. Başkan V.                              Katip Üye                                           Katip Üye