T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Karar No    :2

Karar Tarihi:16.09.2022

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Komisyonumuz 16/09/2022 Cuma Günü saat: 15:00’de Komisyon Başkanı Hasan TEMİZEL, Komisyon Başkan V. Nihat TERZİ, Komisyon Üyesi Ahmet KAÇAR’ın katılımıyla Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarihli oturumunda 05.09.2022 tarih ve 2022/28 sayılı Belediye Meclis  kararı ile  Başkanlık Makamının 12.09.2022 tarihli ve E-39798438-105.04-2327  sayılı yazısı ile komisyonumuza  gönderilen Belediyemizin 2023 Mali yılı Gelir-Gider bütçesi mevzuat hükümleri dahilinde  incelendi. Toplantıda Mali Hizmetler Müdürü V. Ercan ERDOĞANDAN hazır bulundu. Yapılan İnceleme Neticesi;

GELİR BÜTÇESİ:

KODUEKONOMİK KODLAR2023  Yılı Teklif GELİR  BütçesiOylama
01Vergi Gelirleri4.540.000,00-TLOy birliği ile kabul edilmiştir
03Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri1.990.000,00-TL Oy birliği ile kabul edilmiştir
04Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler2.200.000,00-TL Oy birliği ile kabul edilmiştir
05Diğer Gelirler10.470.000,00-TL Oy birliği ile kabul edilmiştir
06Sermaye Gelirleri      
Teklif edilen 2023 Yılı Toplam Gelir Bütçesi19.200.000,00-TLOy birliği ile kabul edilmiştir

GİDER BÜTÇESİ:

KODUEKONOMİK KODLAR2022  Yılı Teklif Gider  BütçesiOylama
01PERSONEL GİDERLERİ6.126.500,00Oy birliği ile kabul edilmiştir
02Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev  868.000,00Oy birliği ile kabul edilmiştir
03MAL VE HİZMET GİDERLERİ10.168.000,00Oy birliği ile kabul edilmiştir
04FAİZ GİDERLERİ  
05CARİ TRANSFERLER362.500,00Oy birliği ile kabul edilmiştir
06SERMAYE GİDERLERİ5.000,00Oy birliği ile kabul edilmiştir
07SERMAYE TRANSFERLERİ5.000,00 
08BORÇ VERME  
09YEDEK ÖDENEKLER1.200.000,00Oy birliği ile kabul edilmiştir
Teklif edilen 2023 Yılı Toplam Gider Bütçesi19.200.000,00-TLOy birliği ile kabul edilmiştir

 2023 YILI GİDER BÜTÇESİ MÜDÜRLÜKLER

KODUEKONOMİK KODLAR2023  Yılı Teklif Gider  BütçesiOylama
2Özel Kalem (Başkanlık)2.230.000,00-TLOy birliği ile kabul edilmiştir
11İdari ve Mali İşler (Muhasebe)  3.405.000,00-TLOy birliği ile kabul edilmiştir
12Yazı İşleri Müdürlüğü       235.000,00-TLOy birliği ile kabul edilmiştir
13Fen İşleri Müdürlüğü11.730.000,00-TL 
14Zabıta Amirliği1.600.000,00-TLOy birliği ile kabul edilmiştir
Teklif edilen 2023 Yılı Toplam Gider Bütçesi19.200.000,00-TLOy birliği ile kabul edilmiştir

Böylece Gider Bütçesi;

KODUEKONOMİK KODLAR2022  Yılı Teklif Gider  BütçesiOylama
01PERSONEL GİDERLERİ6.126.500,00Oy birliği ile kabul edilmiştir
02Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev  868.000,00Oy birliği ile kabul edilmiştir
03MAL VE HİZMET GİDERLERİ10.168.000,00Oy birliği ile kabul edilmiştir
04FAİZ GİDERLERİ  
05CARİ TRANSFERLER362.500,00Oy birliği ile kabul edilmiştir
06SERMAYE GİDERLERİ5.000,00Oy birliği ile kabul edilmiştir
07SERMAYE TRANSFERLERİ5.000,00 
08BORÇ VERME  
09YEDEK ÖDENEKLER1.200.000,00Oy birliği ile kabul edilmiştir
Teklif edilen 2023 Yılı Toplam Gider Bütçesi19.200.000,00-TLOy birliği ile kabul edilmiştir

           olmak üzere toplam 19.200.000,00-TL olarak teklif edilen 2023 yılı Gider Bütçesi Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bütçe kararnamesi madde madde incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilen 2023 Yılı Bütçesinin Belediye Meclisine sunulmasına karar verildi.16.09.2022

     Hasan TEMİZEL                                      Nihat TERZİ                                          Ahmet KAÇAR

Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı   Plan ve Bütçe Komisyon Başkan V.                 Üye

Ek:2023 Yılı Gelir –Gider Bütçe Cetvelleri