T.C.
T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2013 YILI EYLÜL AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2013 Yılı Eylül ayı
Toplantı Tarihi :04/09/2013
Toplantı Saati: :17:00
Birleşim No :09
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Bünyamin ŞAHİN
Divan Katibi -1 : Nihat ATASOY (katıldı)
Divan Katibi -2 : Hüseyin TEMİZEL (katıldı)

Yığılca Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Yasanın 20. maddesi gereği Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin Şahin’in Başkanlığında 2013 Yılı Eylül Ayı Olağan toplantısını yapmak üzere; 04/09/2013 Çarşamba günü Saat:17:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda Mutat olarak toplandı.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:

Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı 2013 Yılı 9.ncu Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Yapılan Yoklama Neticesi;
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN
1-Seyfettin SARI, 2- Hasan YAĞCI, 3- Orhan ACAR, 4-Erdal AKIN 5-Davut KALAY 6- Nihat ATASOY 7-Fazlı KARTAL 8-İlyas KAZAN 9- Hüseyin TEMİZEL’in katıldıkları görüldü.

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri : ——

2013 yılı Eylül ayı 9.birleşim 1. oturumuna başlandı.

GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2013 Yılı Ağustos Ayı Olağanüstü Meclis Karar Özetleri:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 16/08/2013 Tarihli Ağustos ayı olağanüstü Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 37 Gündem: 3. Maddesi: 2014 Mali Yılı Gelir-Gider (Tahmini Teklif)
Bütçesi:
Belediye Encümenin 28/08/2013 Tarih ve 26 No’lu Kararı ile Belediyemizin 2014 Mali Yılı Gelir Gider (Tahmini Teklif) Bütçesinin tasdiki yapılarak görüşülmek üzere Belediye Meclis Başkanlığına havale edilmiştir. 2014 Mali Yılı Gelir Gider (Tahmini Teklif) Bütçesi ile ilgili yapılan müzakereler neticesi, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığına havale edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM:4.Maddesi ; Kapanış ;
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 2013 Yılı Ekim ayı Meclis toplantısının 02/10/2013 Çarşamba günü Saat: 17:00’de Belediye Meclis toplantı salonunda yapılmasına, Ekim ayında yapılacak toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 04/09 /2013

Bünyamin ŞAHİN Nihat ATASOY Hüseyin TEMİZEL
Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi