YIĞILCA BELEDİYESİ
2014 YILI ŞUBAT AYI 05/02/2014 TARİHLİ OLAĞAN
MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2014 Yılı Şubat ayı
Toplantı Tarihi :05/02/2013
Toplantı Saati: :16:00
Birleşim No :02
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Bünyamin ŞAHİN
Divan Katibi -1 : Hüseyin TEMİZEL(katıldı)
Divan Katibi -2 : Davut KALAY (katıldı

Yığılca Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Yasanın 20.Maddesi gereği Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin Şahin’in Başkanlığında 2014 Yılı Şubat Ayı Olağan toplantısını yapmak üzere; 05/02/2014 Çarşamba günü Saat:16:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda Mutat olarak toplandı.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:

Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı 2014 Yılı 2.nci Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Yapılan Yoklama Neticesi;
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN
1-Seyfettin SARI, 2- Hasan YAĞCI, 3- Orhan ACAR, 4-Erdal AKIN 5-Davut KALAY , 6-Fazlı KARTAL 7-İlyas KAZAN 8- Hüseyin TEMİZEL’in katıldıkları görüldü.

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri :1-Nihat ATASOY
2014 yılı Şubat ayı 2.birleşim 1. oturumuna başlandı.

KARAR NO:7 GÜNDEMİ:2. Maddesi : 2014 Yılı Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri Yığılca Belediye Meclisi 05.02.2014 tarihinde, saat 16.00’da meclis toplantı salonunda toplanmış, toplantıda tek gündem maddesi olan, bir önceki meclis toplantısına ait karar özetleri okunarak meclisin onayına sunulmuş, yapılan oylamada bir önceki meclis toplantısına ait karar özetleri oy birliği ile kabul edildi.Toplantıda görüşülecek gündem, maddesi olmadığından , Oturumun kapatılması meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM:3.Maddesi ; Kapanış ;
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 2014 Yılı Mart ayı Meclis toplantısının 05/03/2014 Çarşamba günü Saat: 19:00’da Belediye Meclis toplantı salonunda yapılmasına, Mart ayında yapılacak toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 05/02 /2014

Bünyamin ŞAHİN Hüseyin TEMİZEL Davut KALAY
Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi