T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2014 YILI MART AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2014 Yılı Mart ayı
Toplantı Tarihi :05/03/2014
Toplantı Saati: :19:00
Birleşim No :03
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Bünyamin ŞAHİN
Divan Katibi -1 : Davut KALAY (katıldı)
Divan Katibi -2 : Hüseyin TEMİZEL (katıldı)

Yığılca Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereği Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin Şahin’in Başkanlığında 2014 Yılı Mart Ayı Olağan toplantısını yapmak üzere; 05 Mart 2014 Çarşamba günü Saat:19:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda Mutat olarak toplandı.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:
Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı 2014 Yılı 3.ncü Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.
Yapılan Yoklama Neticesi;
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN
1-Seyfettin SARI, 2- Hasan YAĞCI, 3- Orhan ACAR, 4- Davut KALAY,5-Erdal AKIN 6- Fazlı KARTAL, 7- Hüseyin TEMİZEL’in katıldıkları görüldü.

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri : 1-Nihat ATASOY 2-İlyas KAZAN
2014 yılı Mart ayı 3.birleşim 1. oturumuna başlandı.

GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2014 Yılı Şubat Ayı Meclis Karar Özetlerinin Görüşülmesi:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 05/02/2014 Tarihli Şubat ayı Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO 8 Gündem 3. Maddesi : Memur Boş Norm Kadro İptali ve İhdası
Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/02/2014 Tarih ve 117 sayılı yazısı okundu.
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birimleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince 08/04/2011 Tarih ve 12 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan ve boş bulunan 5. derece 7825 Unvan kodlu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Kadrosunun iptal edilerek 9. derece 7825 Unvan kodlu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
kadrosunun ihdas edilmesine, Yönetmelik Çerçevesinde hazırlanan, Ek’teki Boş Memur Kadro İptal, Boş Memur Kadro İhdas cetveli değişikliği cetvellerin ONANMASINA;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (ı) fıkrası gereğince oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM:4.Maddesi ; Kapanış ;
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 2014 Yılı Nisan ayı Meclis toplantısının 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Yerel seçimleri nedeniyle 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereğince yapılmasına, Nisan ayında yapılacak toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 05/03 /2014

Bünyamin ŞAHİN Davut KALAY Hüseyin TEMİZEL
Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi