Yönetim Anlayışı

•Her koşulda dürüstlükten, açıklıktan, saydamlıktan ve hesap verme sorumlulugu anlayışından ödün vermemek.

• İhale sürecinin her aşamasını şeffaf kılarak Yığılca halkına bilgi edinme ve denetleme hakkını vermek.

• Yerel işlerle ilgili bilgi edinme, şikayette bulunma ve dava açmaya dair temel yurttaşlık haklarına saygılı davranmak.

• Çalışanlarımızın haklannı koruyup geliştirmek. Sendika temsilcilerinin meclis toplantilarına katılımını saglamak.

Hizmet Anlayışı

• ÖNCE iNSAN odaklı hizmet anlayışı içinde, insan hak ve ozgurluklerine, her yaş, cinsiyet, sosyal statü ve ekonomik guçten insanın hizmetlere eşit biçimde erişmesine birinci önceliği vermek.
• Yaşanabilir, güvenli, düzgün alt ve üst yapılı, insanı egitimli ve saglıklı, çevre değerleri ve kentlilik bilinci gelişmiş bir modern kent yapısına geçişe katkıda bulunmak.
• İşsizlikle mücadelede, meslek edindirme ve beceri kazandırma projelerinin geliştirilmesine özen göstermek.
• Deprem, sel ve yangın gibi dogal afetlerin risklerini ve zararlarını en aza indirgeyecek etkili önlemler almak.
• Esnafımızı Yığılca’ya hizmetin ortagı olarak gorecegim. İlçeye sağlıklı, sürekli, ucuz ve kaliteli mal ve hizmet sunumunda esnafla işbirligi anlayışını geliştirmek.
• Tüketici haklarını korumayı öncelikli görev saymak.

Kaynak Politikası

• Kaynak sağlayan yaratıcı projelere öncelik vermek.
• Yönetilebilir gelir ve borç politikaları izlemek.
• Savurganlığı onlemek.
• Hizmet maliyetlerini düşürmek.
• İşlerin en kısa sürede bitirilmesini saglamak.
• Planlı ve ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde yatırım ve hizmet anlayışını yerleştirmek.
• Hizmette ve yatırımlarda kaynakların rasyonel kullanımı sürecini başlatmak.