Birinci önceliğimiz Yığılca-Düzce, Yığılca-Alaplı, Yığılca-Yedigoller yollarının bir an once yapılması için ilçe halkıyla bütünleşmektir.

Yetersiz olan şehir içme suyuna kaynak takviyesi yapılacak. Yeterli su alamayan Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, Ahmetçiler Mahallesi üst kesim ve Orhangazi Mahallesi üst kesimdeki vatandaşlarımızın su ihtiyaçlan acilen karşılanacaktır.

İtfaiye araçlarımız günün koşullarına göre yeniden dizayn edilecek. Yangına ilk müdahale için köpük ile takviye edilecektir. Belediye itfaiyemiz 24 saat yangına müdahaleye hazır hale getirilecek. Bunun için eğitilmiş en az bir amir ve 3 itfaiye eri hazır tutulacaktır.

Kapalı yangın vanalarının yerleri tespit edilecek, onarılacak ve hizmete hazır hale getirilecektir.

Cenaze yıkama ve cenaze taşıma aracı yaptırılacaktır.

İlçemize yakışmayan mevcut şehir mezarlığının duvarları tamir edilip içi temizlenecek.

Uzun vadede Ahmetçiler mezarlığı şehir mezarlığından aynlacak. Şehir mezarlığı yeniden düzenlenecek. Uzun yıllar yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmayacak konuma getirilecektir.

Belediyemiz bünyesinde sosyal yardım fonu oluşturulacak. Hayırsever kişi ve kuruluşların katkısı ile buradan fakirlere her türlü ayni yardım yapılacaktır. Belediyeye bir aş evi kurulacaktlr.

İlçedeki camilerimizin bir takım giderleri Belediye’ce karşılanacaktır.

Milli Eğitim örgütü ile sıkı ve seviyeli ilişkiler kurularak her konudaki eğitim faaliyetleri desteklenecektir. Okulların bakım ve onarımlarına belediyece katkıda bulunulacaktır.

Her mahalleye çocuk parkı yapılacaktır.

İIçemiz dışında okuyan başarılı ve çalışkan ogrencilerimizin barınma ve burs ihtiyaçlarına çözüm bulunacaktır.

İlçemizde bir yükseköğretim okulu açılması için üniversite ile koordineli çalışma yapılacaktır.

İşsiz gençlerimize meslek edindirme kurslan açılması için çalışmalar yapılacaktlr. Bu gençlerimizin çevre il ve ilçelerde bulunan fabrikalara yerleştirilmesi amaclyla belediye başkanlığınca bir birim oluşturularak hizmete sunulacaktlr. Gençlerimizin bir işe yerleştirilmesi saglanacaktır:

Sanayi kuruluşlarının ilçemize gelmesi için ucuz sanayi arsası temini yapılacaktır.

İlçemizden giden resmi dairelerin geriye getirilmesi için girişimlerde bulunacaktlr.

İlçemizin mevcut sınıfının degiştirilmesi için çaba harcanacaktır.

Orman deposu şehir dışına çıkartılacaktır.

Şehir stadı suni çimle çimlendirilecektir.

İlçeye kapalı spor salonu kazandırılacaktır.

Yığılca Gençlik ve Spor Kulübü Belediyemizce desteklenecektir.

Ahmetçiler Caddesi ve otobüs yazıhanesi yanındaki köprüler

genişletilecektir.

Mevcut pazaryerinin kapalı olan alanları tamir edilecektir.

Açık pazaryerinin üstü kapatılacaktır.

Salı günleri dışında dışarıdan gelen satıcıların esnafa olan zararları engellenecektir. Satışlar ile ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.

Pazar yerinde glda denetimleri etkinleştirilecektir.

Ahmetçiler Mahallesi’nin arazi yolları Belediyemizce mutad olarak bakıma alınacak yaz kış yollar işler hale getirilecektir.
Başıboş ve sahipsiz köpekler Belediyemizce toplanarak bakım evlerinde barındırılıp rehabilite edilecektir.

Belediyeye ait çakıl ocagı ile şahıslara ait ilçede bulunan taş ocakları politikaları gözden geçirilecektir .

İlçemizin gelecegi turizmdedk. Mevcut potansiyelimizin değerlendirilmesi için belediyece her türlü tedbir alınacaktır. Turizme yatırım yapacak alan kişi ve kuruluşlara her türlü kolaylık sağlanacak. Kısa vadede ilçedeki Harmantepe mevkii yeniden düzenlenecek, şehir içindeki şelale (bent) belediyece tamir edilecektir.

İIçenin tanıtımı için her türlü etkinlik yapılacaktır. Kurum ve kuruluşlarca yapılan etkinliğe yardım edilecektir.