YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2021 Yılı Eylül ayı Toplantısı 06.09.2021 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
2606.09.2021Gündemin: 1.Maddesi: 2022 Yılı Gelir -Gider  (Tahmini Teklif) Bütçesi:                    Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.08.2021 tarih ve E.837 sayılı yazısı ekindeki  Belediye Encümenin 25/08/2021  Tarih ve 2021/31 Sayılı  Kararı ile 2022 Mali Yılı Gelir Gider (Tahmini Teklif) Bütçesinin tasdiki yapılarak görüşülmek üzere Belediye Meclis Başkanlığına havale edilmiştir. 2022 Yılı Gelir Gider (Tahmini Teklif) Bütçesi ile ilgili yapılan müzakereler neticesi; Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığına havale edilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi               (Gündem No:1)
2706.09.2021Gündemin 2. Maddesi: Plan Tadilatı:                     Başkanlık Makamının 27.08.2021 tarihli ve E-852 sayılı yazısı okundu. Tapunun Düzce İli Yığılca İlçesi Orhangazi Mahallesi  Pafta No:G26-B-04-C-3-A , Ada No:23, Parsel No:90,  280,74 m2 taşınmaz gayrimenkul ‘ün  bulunduğu alanda 7 metrelik  yol genişliğine sahip sokağa bakan imar adasının bitişik nizam 4 kat müsaadeli yol boyu ticaret alanı olarak planlanmıştır.               İlçemiz Orhangazi Mahallesi Gaziler Sokak No:7 adresinde ikametgah eden İbrahim/Emine Oğlu 12.11.1949 D.lu Hüseyin BÖLÜK ‘ün 27.08.2021 tarihli ve E-1330 sayılı kayıtlı dilekçesi ile  bahse konu taşınmazın bulunduğu imar adasının ana caddeye 10 metrelik yola bakan ve halihazırda yapılaşmasını tamamlamış olan imar adasının mevcut durumunun 4 kat müsaadeli yol boyu ticaret alanı olarak korunması, 7 metrelik ara yola bakan kısmının ise aynı yapılaşma koşullarına bağlı olarak  konut alanı olarak planlanması yapılması talebinin Meclisçe yapılan müzakereler neticesi İmar Komisyonu Başkanlığı’na havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi (Gündem No:2)

  Rasim ÇAM                                     Bayram AKIN                                Murat DEMİR

Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı