İlçemiz 2007 yılında yapılan nüfus sayımına göre toplam nüfusu 18.816 dir Bu nüfusun 3.314 kişisi ilçe merkezinde ve 15.502 kişisi köylerde yaşamaktadır. Nüfusun % 18’i ilçe merkezinde %82’ si kırsal kesimde yaşamaktadır. 640 km2. olan ilçe alanına km2’ye 34 kişi düşmektedir. İlçe nüfusunun geçen yıllara göre %7 azaldığı görülmektedir. Bu azalmanın sebebi de 2007 Yılı Nüfus sayımının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre yapıldığından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bunun sebebi de genç nüfusun İlçe ve hatta İl dışına çalışmak amacı ile göç etmesidir. İlçemiz verimsiz arazi yapısından ve sanayileşmenin olmamasından dolayı büyük şehirlere göç vermektedir.