Yığılca

Yığılca’nın Nüfusu

İlçemiz 2007 yılında yapılan nüfus sayımına göre toplam nüfusu 18.816 dir Bu nüfusun 3.314 kişisi ilçe merkezinde ve 15.502 kişisi köylerde…

Yığılca’nın Ekonomisi

İlçe coğrafi özelliği itibariyle eğimli, çoğu kayalık ve ormanlık arazi yapısına sahip olduğundan, tarım arazisi dar ve verimsizdir. Toplam tarımsal…