2

T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2022 Yılı Eylül ayı Toplantısı 05.09.2022 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
2805.09.2022Gündemin: 1.Maddesi: 2023 Yılı Gelir -Gider  (Tahmini Teklif) Bütçesi:                   Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.08.2021 tarih ve E.86329190-841.01.01-2272 sayılı yazısı ekindeki  Belediye Encümenin 24/08/2022  Tarih ve 2022/35 Sayılı  Kararı ile 2023 Mali Yılı Gelir Gider (Tahmini Teklif) Bütçesinin tasdiki yapılarak görüşülmek üzere Belediye Meclis Başkanlığına havale edilmiştir. 2023 Yılı Gelir Gider (Tahmini Teklif) Bütçesi ile ilgili yapılan müzakereler neticesi; Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığına havale edilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi               (Gündem No:1)
2905.09.2022Gündemin: 2.Maddesi: Meclis Üyesi İzin Dilekçesi:            Meclis Üyesi Davut YILMAZ’ın 02.09.2022 Tarihli ve E-1471 sayılı kayıtlı dilekçesi Belediye Meclisi’nin 05/09/2022 tarihli birleşiminde okundu.            Dilekçe ile mazeretini bildiren Meclis Üyesinin  izin talebi ile ilgili olduğu anlaşıldı.            Yapılan görüşme sonunda;            Meclis Üyesi Davut YILMAZ’ın 05/09/2022 tarihindeki Belediye Meclis toplantısı oturumu için izinli sayılmasına;           5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. Maddesi gereğince  mevcudun oy birliği ile karar verildi.  (Gündem No:2)

  Rasim ÇAM                                     Bayram AKIN                                Murat DEMİR

Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı