YIĞILCA BELEDİYESİ
2023 YILI GELİR TARİFESİ
BELEDİYE MECLİSİNİN 05.12.2022 TARİHLİ VE 2022/36 SAYILI MECLİS KARARI EKİ
5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.
I.BÖLÜM
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE-1) İLAN VE REKLAM VERGİSİ
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 12, 13, 14, 15 ve 16. Maddeleri.
B) AÇIKLAMA: İlan ve Reklam Vergisi Ocak ve Temmuz ayları içinde olmak üzere, iki eşit taksitte tahsil edilir.
C) TARİFE :       
İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı YerKanuni TarifeGrup/Verginin Tutarı (TL)
En AzEn Çok123
(TL)(TL)
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher m2’sinden yıllık Bulvar ve Meydan20100858075
Cadde20100757065
Sokak20100706560
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher m2’sinden yıllık Toplu taşıma araçları 840605550
Diğer 840504540
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarakBulvar ve Meydan210302520
Cadde210302520
Sokak210252015
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarakLed ekranlı ilan ve reklamlardan30150140110100
Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan30150130110100
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri içinBütün yerlerde0,010,250,250,250,25
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher  m2 sinden.Bütün yerlerde0,020,50,500,500,50