YIĞILCA BELEDİYESİ
2021 YILI GELİR TARİFESİ
BELEDİYE MECLİSİNİN 06.11.2020 TARİHLİ VE 19 SAYILI MECLİS KARARI EKİDİR
 
5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.
I.BÖLÜM
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE-1) İLAN VE REKLAM VERGİSİ
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 12, 13, 14, 15 ve 16. Maddeleri.
B) AÇIKLAMA: İlan ve Reklam Vergisi Ocak ve Temmuz ayları içinde olmak üzere, iki eşit taksitte tahsil edilir.
C) TARİFE :
İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı YerKanuni TarifeGrup/Verginin Tutarı (TL)
En AzEn Çok123
(TL)(TL)
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher m2’sinden yıllık Bulvar ve Meydan20100605550
Cadde20100555045
Sokak20100504540
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher m2’sinden yıllık Toplu taşıma araçları 840353025
Diğer 840302520
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarakBulvar ve Meydan210864
Cadde210764
Sokak210654
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarakLed ekranlı ilan ve reklamlardan301501008060
Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan30150907050
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri içinBütün yerlerde0,010,250,250,150,10
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher  m2 sinden.Bütün yerlerde0,020,50,400,300,20
MADDE-2) İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ
A) KANUNİ DAYANAK : 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.
Belediyeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.
B) AÇIKLAMA: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kamuya terk edilen yol, kaldırım, refüj, park vb. mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve belediyeden izin almak kaydı ile yıllık olarak reklam totemi v.b. tabelalar konulması durumunda Belediye Meclisince belirlenen tarifeye göre “Yer Tahsis Ücreti” alınır. Belediyeden izinsiz olarak bu mahallere reklam totemi ve tabela koyanlardan izin verilmesi durumunda bu fıkrada belirtilen miktarın iki katı kadar yer tahsis ücreti alınır.
Belediyeye ait bez afiş yerlerine ilan ve reklam asmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden bu tarifede belirlenen ücretler alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının bez afişleri ile sosyal içerikli ve belediyemiz ile işbirliği halinde ortaklaşa yapılan faaliyetleri içeren bez afişlerden ücret alınmaz.
C)AÇIKLAMA: Şehir Merkezindeki bilboard reklam panoları.
1Günlük  1 adet bilboard (2×3=6 m2) 7,00 TL35,00 TL
2Haftalık 1 adet bilboard (2×3=6 m2) 49,00 TL245,00 TL
3Aylık 1 adet bilboard (2×3=6 m2) 210,00 TL750,00 TL
        
D) TARİFE (TL) :Komisyon TeklifiMeclis Kararı
a-) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kamuya terk edilen yol-kaldırım, refüj, park vb. mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve Belediyeden izin almak kaydı ile reklam totemi konması durumunda yıllık olarak alınacak “yer tahsis izni ücreti”600,00600,00
b-) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde şahsa ait yerde konulacak reklam totemi için mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve Belediyeden izin almak kaydı ile konması durumunda yıllık olarak alınacak ”yer tahsisi izni ücreti”250,00250,00
c-) Elektronik cihazlarla yapılacak animasyon ve video gösterimli LED EKRAN sistemli dijital ekranlardan görüntülü ve hareketli reklam gösterimlerinden alınacak reklam geliri (m2 /yıl)
1) Kamuya ait yerler için200,00200,00
2) Şahsa ait yerler için600,00600,00
d-) Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca iş yerlerinin tanıtımı için ön yüzeylere asılan ve takılan hareketli tanıtıcı reklamların m² sinden alınacak yıllık ilan ve reklam geliri  200,00200,00
e-) Geçici olarak Araç,Mobilya, Beyaz Eşya vb.gibi tanıtım amaçlı ürünlerin sergilenmesi için izin verilen yerlerden alınacak ”İlan ve reklam Geliri” ( Günlük )  
1) Kamuya ait yerler için450,00450,00
2) Şahsa ait yerler için300,00350,00
f-) İlçemizin muhtelif yerlerinde Belediyemiz tarafından dikilen bez afiş direklerinden alınacak ücret:  
1) Bir haftalık direk kirası50,0050,00
2) Direklere bez afiş bağlama indirme ve araç kirası olarak ( Bir afiş için )60,0060,00
3) Umuma ait yerlerde cadde,bulvar tretuvar, belediye mülkü ve arsalara konulacak geçici bez ilanları haftalık asma tahsis ücreti10,0010,00
MADDE-3) EĞLENCE VERGİSİ
(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17, 18, 19, 20 ve 21. Maddeleri.
B) AÇIKLAMA: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17. Maddesinde belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetlerinin Eğlence Vergisine tabi olacağı, 18. maddesinde ise verginin mükellefinin, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişiler oldukları düzenlenmiştir.
C) TARİFE :
Eğlencenin Türü ve AlanıKanuni TarifeGrup/Verginin Miktarı (TL)
En Az (TL)En Çok (TL)12,003,00
Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için50 m²’ye kadar5100201510,00
51 m²-150 m² arası5100302520,00
151 m²-300 m² arası5100353025,00
301 m²’den yukarı5100403530,00
4 yıldızlı otelde5100605550,00
5 yıldızlı otelde5100706560,00
Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için25 m²’ye kadar5100201510,00
26 m²-50 m² arası5100252015,00
51 m²-100 m² arası5100302520,00
101 m²-200 m² arası5100353025,00
201 m²’den yukarı5100403530,00
 
        
MADDE-4) HABERLEŞME VERGİSİ
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 29, 30, 31, 32 ve 33. Maddeleri.
B) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon işletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faks isimli ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir.
C) TARİFE : Haberleşme vergisinin nispeti %1’dir.
MADDE-5) ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 34, 35, 36, 37, 38 ve 39. Maddeleri.
B) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.
C) TARİFE :
 a) İmal ve istihsal, taşıma boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden (%1) 
 b) (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden (%5)
 c) Havagazının satış bedelinden (%5)
MADDE-6) İŞGAL HARCI
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52, 53, 54, 55, 56 ve 57. Maddeleri.
B) AÇIKLAMA: 
a) Belediye sınırları içinde bulunan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. Maddesinde  sayılan yerlerden herhangi birinin  satış yapmak veya sair maksatlarla  ve yetkili mercilerden  usulüne uygun izin alarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir. 
b) Belediyemiz mücavir alan içerisinde muhtelif yerlerde yıl boyu süresince sabit işgal için izin verilmiş olanlara, alınmakta olan işgal harcı üzerinde %10 zamlı tarife uygulanarak alınır.
C) TARİFE: (KDV DAHİL)  En Az (TL)En çok (TL)123
1) 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde:0,52,52,52,001,50
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerindea) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 0,52,52,52,001,50
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 1554,003,00
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerdea) Her taşıttan beher saat için0,251,2510,700,50
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için0,52,521,501,00
GRUPLAR
1.GRUP            :Atatürk Caddesi,Cumhuriyet Caddesi,Düzce Caddesi,Orhangazi Sokak, Milli Egemenlik cd.
2.GRUP       :Ahmetçiler caddesi,Recep Temizel Sokak,Azizler Caddesi,Pazar Sokak.
3.GRUP       :Erenler Sokak,Gaziler Sokak,Kedipınar Sokak,Lale Sokak,Stad Sokak,Rıdvan Altun Sokak,Cami Sokak,Dibektarla Sokak,Hürriyet Sokak,Ahmet Yesevi Sokak,Gökçeağaç Caddesi,Mar.Fev.Çak.Mah.,Alaplı Yolu,Kalıcı Konutlar.
4.GRUP       :Güngören Küme Evler,Menekşe Sokak,Ara Sokak,Çam Yuva Sokak,İncirler Küme Evler,Ahmetçiler Caddesi,Alacapınar Sokak,Çayıraltı,Harman Yolu,Hebeler Yolu,YeniYol,Ziya Gökalp,Çakıl Mevkii,Güney Mevkii,Töngel Tarla.
MADDE 7) TELLALLIK HARCI
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 67, 68, 69, 70 ve 71.Maddeleri.
B) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediyelere ait Hal, Balıkhane, Mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak Belediye Münadisi veya Tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı tellallık harcına tabidir.
C) TARİFE:
 Tellallık Harcının nispeti, yüzde 2’dir. 100,00 Türk Lirasını aşan satışlarda aşan kısım için nispet yüzde 1’dir.
MADDE 8) ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI ÜCRETLER
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 76, 77 ve 78. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.
B) AÇIKLAMA: Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre Belediyelerce damgalanması, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcına tabidir.
C) TARİFE (TL):  2019Komisyon TeklifiKanun
a.Tartı ağırlıklarının her birinden   2,503,003,00
b.Uzunluk ölçülerinin her birinden   2,503,003,00
c.Akıcı ve kuru taneli maddelerinin ölçeklerinin her birinden5,006,006,00
d.El terazilerinden   9,0010,0010,00
e.Normal masa terazilerinden  12,0015,0015,00
f.Otomatik(ibreli)terazilerden  16,0019,0019,00
g.Elektronik terazilerden  20,0023,0023,00
h.Kantar ve basküllerden  40,0045,0045,00
i.Ayar beyannamelerinden alınacak ücret  6,006,00
J.Ölçü ve tartı alaetleri kullanan ticaret erbabının  işyerlerine asmak üzere matbaada bastırılıp kendilerine  verilen ve her iki yılda bir tasdik ettirilen ölçü ve tartı aletleri muayene ruhsatlarından alınacak ücret30,0035,0035,00
MADDE 9) AÇIK PAZAR, ÇEŞİTLİ SATIŞ REYONLARI VE STAND ÜCRETLERİ
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.
B) AÇIKLAMA: Belediye mücavir alanının çeşitli yerlerinde bulunan satış reyonları ücrete tabidir.
C) TARİFE(TL): (KDV DÂHİL)  2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
a) İlçemizin Açık Pazar yerlerinde satış yapan pazarcı esnafından, Zabıta Müdürlüğümüzce belirlenmiş satış alanlarının beher m2’sinden (Haftalık) alınacak ücret 20,0020,00
b) Belediyelerce yer gösterilen seyyar satıcılardan günlük olarak her m2 için 7,0010,0010,00
b) İlçenin çeşitli yerlerinde Zabıta Müdürlüğünce uygun görülüp Başkanlık Makamının oluru ile verilen seyyar el arabalarının;
1- Küçük el arabalarının her birinden alınacak ücret (1-2 m² arası dâhil, Haftalık) 15,0015,00
2- Büyük el arabalarının her birinden alınacak ücret (3 m²’ye kadar, Haftalık) yukarısına izin verilmez. 20,0020,00
3-Kapalı Pazar Yeri Haftalık 1 dükkan(3×3)(sebze pazarı)25,0030,0030,00
4-Açık ve diğer yerlerden (Her Pazar için)9,0010,0010,00
5Kapalı Pazar yeri düğün, toplantı vs. kiralama ücreti750,001000,001000,00
6Belediye şehir Parkı kiralama(Düğün,Sünnet v.b.) 3000,003000,00
715 Temmuz Şehitler Parkı Kiralama(Düğün Sünnet v.b) 2500,002500,00
8Otogar  İşmerkezi toplantı salonu  Kiralama550,00600,00600,00
9Mesleğe yeni başlayanlardan ister devir almak suretiyle olsunisterse belediyece yeni yer vermek sureti ile olsun edindiği yerler için (ilk tahsiste tek katılım ücreti olarak)3.850,004.000,004.000,00
8-Devir almak suretiyle yer edinenler, bu yerler kendilerine tahsis edildiğinde bir defaya mahsus olmak üzere(pazaryerleri için)1.550,001.800,001.800,00
MADDE 10) BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN YAPILAN İLAN VE REKLAMLARDAN ALINACAK ÜCRET  
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.
B) AÇIKLAMA:
1) Siyasi partilerin belediye başkanlığının veya yetkili kılacağı kişinin izni ile konuşmadan doğacak sorumluluk siyasi parti veya konuşma yapan kişiye ait olmak üzere partilerin propaganda ile ilgili söz veya konuşmalar 2, 3, 4 ve 5 deki tarifeye tabiidir.
2) Sinemalarda oynatılan film içerisinde gösterilen ticari amaçlı reklam filmlerinden 2,3’deki tarifeden alınır.
3) Ölüm ilanları, insan kayıpları, hastaların acil kan ve kurumların kamu ile ilgili ilanları ücretsizdir.
4) Ticari amaç taşıyan müzikli ve müziksiz yayınlar yapılmaz.
5) 1.2.3.4.5 ve 6 şıklarında belirtilen tarifeler resmi dairelerden bir kat artırılarak alınır.
C) TARİFE(TL): (KDV DAHİL)0Komisyon TeklifiMeclis Kararı
1.Belediye hoparlöründen yapılan günlük normal yayınların (kayıp ve mevlit ilanı gibi) her kelimesinin bir defa okunuşundan0,0020,0020,00
2.Şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ile ihale ilanı yayınlarının her kelimesinden4,004,004,00
3.Siyasi partilerin yapacakları konuşmaların her kelimesinden0,003,503,50
41 Sahifelik ilanlardan   220,00225,00225,00
51 Sahifeden sonrası için   170,00175,00175,00
MADDE 11) BANKA ATM CİHAZLARI İŞGAL ÜCRETİ
a.Belediyemizden izin alınarak Belediye sınırlarımız dahilinde konuşlandırılan Banka ATM Cihazlarından konumlandırıldığı bölgenin özelliğine(gelişmişlik düzeyine) göre  cihaz başına alınacak yıllık işgal ücreti limiti; asgari: 500 TL, azami: 1000 TL.
b.Belediyemizden izin alınmadan ilçemiz dahilinde konuşlanan Banka ATM Cihazları için konumlandırıldığı bölgenin özelliğine göre cihaz başına alınacak yıllık işgal ücreti limiti; asgari: 500 TL, azami: 1000 TL. (Belirlenen asgari ve azami limitler arasındaki miktarı tespite Belediye Encümeni yetkili kılınmıştır.) 
2.BÖLÜM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 12) BİNA İNŞAAT HARCI
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5 ve Ek 6. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar.
B) AÇIKLAMA: EK MADDE-1-( 2589 sayılı kanunun 1.maddesi ile eklenen madde) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde yapılan her türlü bina inşatı (ilave tadiller dahil) inşaat ve tadiller ruhsatı alınmasında ek madde 6 da yer alan tarifede gösterilen  nispet ve hallerde bina inşaat harcına tabidir. Konut ve iş yerlerinin kullanış tarzlarının değiştirilmesi konutun işyerine veya harcına tabi olmayan işyerlerinin harca tabi, işyerine dönüştürülmesi halinde değişiklik tadilat sayısına ek harç alınır. İnşaat ruhsatsız başlaması halinde harç alacağı doğmuş sayılır. Bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş binaların yüzölçümlerinde veya binada tadilat yapılması halinde harç binaların yüzölçümlerine göre tabi olduğu tarifeye esas alınarak yalnız ilave edilen tarihten sonra inşaat, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmen yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak daha önce aynı konut ve işyerlerinin birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcı yeniden hesaplananlardan mahsup edilir.
İstisnalar:
a.İnşaat giderleri genel katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar.
b.Hastaneler, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları.
c.Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler ile organize sanayi bölgesinde yapılan her türlü inşaatlar.
d.Kültür, Turizm bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Teşviki ile karara bağlanmış otel,  motel ve benzeri turistik tesisler.
e.Kooperatifler eliyle, ana sözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ile esnaf çarşıları.
f.Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı.
g.Karşılık gözetmeksizin devlete devredilmek şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları.
h.Deprem, su basması, yangın gibi afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan ve kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin vuku bulduğu tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde afetin vuku bulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar. 
i.Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz kalınacağının yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar.
j.Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olup ta imar kanununun 10.maddesi gereğince, ruhsatları yenilenen binalar.
Yukarıda (h) ve (i) fıkralarında belirtilen hallerde, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre hak sahiplerine teslim edilmek üzere inşa olunan binalar da bu istisnadan faydalandırılır. Şu kadarki bu bentlerde yer alan istisnadan faydalanacak mükellefler, imar ve iskan başkanlığında veya Bakanlığın yetkili kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi belediyeye ibraz etmeye  mecburdurlar.
C) TARİFE(TL):
1) KONUT İNŞAAT (İnşaat Alanı) (m² başına)(TL)2020Komisyon TeklifiKanun
a.100 m2 ye kadar   2,002,001,50
b.101-120 m2 ye   2,753,003,00
c.121-150 m2 ye   3,303,754,50
d.151-200 m2 ye   4,503,906,00
e.200 m2 den yukarı   5,506,257,50
2) İŞYERİ İNŞAAT (İnşaat Alanı) (m² başına)(TL)2020Komisyon TeklifiKanun
a.25 m2 ye kadar   4,755,506,00
b.26-50 m2 ye   7,008,259,00
c.51-100 m2 ye   9,0010,5012,00
d.100 m2 den yukarı.   11,5013,2515,00
MADDE 13) İMARLA İLGİLİ HARÇLAR(Çeşitli Harçlar) 
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar.
B) AÇIKLAMA: İmar mevzuatı gereğince 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80. maddesinde belirtilen harçlar Belediyece tahsil olunur.
C) TARİFE(TL):  2020Komisyon TeklifiKanun
     TİCARİ
İlk parselasyon harcı m2 si0,170,150,15
İfraz ve tevhit harcı0,170,150,15
Plan ve proje harcı inşaat m2 sinden0,170,150,15
     KONUT
İlk parselasyon harcı m2 si0,130,140,15
İfraz ve tevhit harcı0,130,140,15
Plan ve proje harcı inşaat m2 sinden0,130,140,15
ZEMİN AÇMA VE TOPRAK HARCI      TİCARİ
Toprak beher m3 ünden    0,400,450,45
Kanal beher m3 ünden    1,101,251,5
Yapı kullanma izin harcı    0,170,150,15
ZEMİN AÇMA VE TOPRAK HARCI      KONUT
Toprak beher m3 ünden    0,250,300,45
Kanal beher m3 ünden    0,801,001,50
Yapı kullanma izin harcı    0,110,120,15
Muayene ruhsat ve rapor harcı(Ticari ve Konut)0,0012,0015,00
MADDE 14) KAPI NUMARALARI PLAKA-PLANKOTE KROKİ ÜCRETLERİ
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi ve 31.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik.
B) AÇIKLAMA: Belediyenin yaptığı numarataj çalışmaları kapsamında aşağıdaki hizmetler ücrete tabidir.
C) TARİFE (TL): 2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
a.Muhtelif mahalle krokilerinden 0,0025,0025,00
b.1/1000 ölçekli mahalle krokilerinden 0,0065,0065,00
c.Plankote ücreti (inşaat taban alanının m² sinden)0,001,001,00
d.Tespit ücreti (inşaatlarda yapılan kontrol sonucu hazırlanan belge)0,00150,00150,00
e.1/1000 ölçekli bilgisayar çıktılı renkli kroki0,0065,0065,00
f.A/4 renkli bilgisayar çıktısı0,0016,0016,00
g.A/4 renksiz bilgisayar çıktısı0,0013,0013,00
h.Belediyemiz imar palanı dâhilinde yapılan ifraz, tevhit, yola terk, kamulaştırma, 18. madde ve her türlü imar uygulamasından belediyemiz teknik elemanlarınca bir imar adasını köşe noktalarını, koordinatlarını belirlemesi hizmetinin karşılığı olarak belge almak isteyenlerden0,0013,0013,00
ı.Mükellefin isteğine bağlı olarak imar planlarının CD ile verilmesi0,00105,00105,00
j.Numarataj İşlem ve Ücretleri için, 5216 sayılı yasanın 4.maddesi ve 1003 sayılı yasanın 5. maddesi kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediye  Meclisince belirlenen güncel gelir tarifesi uygulanacaktır.
MADDE 15) İNŞAATLARA KONULACAK TABELALARDAN ALINACAK ÜCRET
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.Maddesi;
B) AÇIKLAMA: Belediye tarafından yaptırılan ve inşaatlara konulan 70×110 ebadındaki saç levhalar ücrete tabidir.
C) TARİFE(TL) (KDV DAHİL):2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
Tabela Bedeli.0,00250,00250,00
MADDE 16) ÖZEL İMAR DURUMU ÇIKARILMASINDAN ALINACAK ÜCRET
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.Maddesi;
B) AÇIKLAMA: Özel imar durumu çıkarılması ücrete tabidir.
C) TARİFE(TL) (KDV DAHİL): 2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
a.Çıkarılacak özel imar durumu için.90,00120,00130,00
b.İmar durumu sureti için.  90,00120,0060,00
c.Mükelleflerin isteğine bağlı olarak imar planlarının CD ile verilmesi0,00115,00115,00
MADDE 17) VAZİYET PLANI
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.Maddesi;
B) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisindeki herhangi bir işlem için belediyeden istenecek gayrimenkule ait vaziyet planı ücrete tabidir.
C) TARİFE(TL) (KDV DAHİL):2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
Vaziyet Planı Ücret0,0080,0080,00
MADDE 18) ÖZEL APLİKASYON ÜCRETİ (TL)   
Kişilerin başvurusu üzerine yeni yapılacak olan inşaatlardan belediye fen elemanlarınca inşaat mahallinde yapılan aplikasyonlardan hizmet karşılığı alanının beher m2 sin için2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
0,003,003,00
MADDE 19) İMARLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÜCRETLER
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.Maddesi;
B) AÇIKLAMA: İmarla ilgili aşağıda talep edilen hizmetler ücrete tabidir.
C) TARİFE(TL) (KDV DAHİL):2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
a.Bir adet ozalit imar paftası veya hazırlanacak plan değişikliği teklifleri için dosyada bulundurulacak A-4 veya A3 boyutunda bir alanı kapsayacak şekilde imar planının CD si için,0,00160,00160,00
b.Bir imar paftasının kısmi çekilecek fotokopisinden paftanın 1/8 olduğundan her sayfa başına0,0020,0020,00
c.İnşaat ve bina sahiplerinin imarla ilgili konutlarda mahallinde bakıp verilecek rapora göre işlem yapılmasına esas olmasına belediye fen elemanları, mükellefin talebi üzerine mahallinde yapılan incelemeyi belirten belge için hizmet karşılığı kdv dahil0,00220,00220,00
d.Mükelleflerin talebi üzerine belediye elamanları tarafından istek halinde hazırlanacak olan iş bitirme iş denetleme ve benzeri belge karşılığı0,00215,00215,00
e.2981-3290 sayılı yasanın 10/C uygulamasında alınan dosya ücreti belediyenin yeni oluşan imar parsellerinden.
1250 m2 ye kadar olanlar  0,0090,0090,00
2.250 m2 den yukarı olanlardan her 50 m2 için  0,0025,0025,00
f.3194 sayılı imar yasasının 18.maddesine göre yapılan imar uygulamalarında yeni oluşan imar parsellerinden
1.250 m2 ye kadar olanlar  0,00100,00100,00
2.250 m2 den yukarı olanlardan her 50 m2 için dosya ücreti0,0023,0023,00
MADDE 20) İNŞAAT  RUHSATI YENİLEME 
Ruhsat süresini geçirdikten sonra yapılan olan yenilme işlemlerindeki tarifeler(TL)2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
a0 – 500 m² için   0,001.250,001.725,00
b501 – 1000 m² için   0,001.760,002.760,00
c1001 – 1500 m² için   0,002.450,003.450,00
dgeçen her 500 m² için   0,00800,00920,00
MADDE 21) YAPI KULLANMA TETKİK (YERİNDE İNCELEME) HİZMETİ ÜCRETİ
1Mesken(TL/m²)2020Komisyon TeklifiKanun
a4’ncü Sınıf ve Yukarı Sınıf Binalar İçin  0,001,301,30
b4.ncü Sınıf Aşağısı Binalar İçin   0,001,101,10
2Ticaret(TL/m²)   2020Komisyon TeklifiKanun
a4’ncü Sınıf ve Yukarı Sınıf Binalar İçin  0,003,003,00
b4.ncü Sınıf Aşağısı Binalar İçin   0,002,502,50
3Yapı kullanma izin belgesi ve beyanname gibi kıymetli evrakların tasdikinin beher m² sinden0,000,250,25
MADDE 22) EKSPERTİZ ÜCRETİ(TL)2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
İncelenen Her Bir Dosya İçin    0,0080,0080,00
MADDE 23) KAT İRTİFAKI ONAY ÜCRETİ(TL) 2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
Her bir bağımsız bölüm için     0,00200,00200,00
MADDE 24) OZALİT ÇEKİMİ(TL)2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
İmar paftaları için verilen ozalit     0,00150,00150,00
MADDE 25) PROJE SURET ÜCRETİ(TL) Komisyon TeklifiMeclis Kararı
Ruhsata esas her bir proje sureti için(mimari, statik vb)    0,00120,00120,00
MADDE 26) İŞ BİTİRME BELGESİ (TL)2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
İhale İş Bitirme Ve Deneyim Belgesi     0,00300,00300,00
MADDE 27) HAFRİYAT DÖKÜMÜ VE TEMİZLEME ÜCRETİ
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.Maddesi; 
B) AÇIKLAMA: Belediyenin açmış olduğu hafriyat döküm sahalarına hafriyat dökmek ücrete tabidir.
C) TARİFE(TL) (KDV DAHİL):2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
a.Belediye sınırları ve mücavir alanlarda belediyenin açmış olduğu hafriyat döküm sahalarında boşaltılan bir kamyon için hafriyat bedeli(Maksimum10 m3)0,0035,0035,00
b.Belediye sınırları ve mücavir alanlarda belediyenin açmış olduğu hafriyat döküm sahalarına boşaltılan 10 m3 ten yukarısı hafriyatlar için0,0065,0065,00
c.Hafriyat çıkarılan yerlerden hafriyat taşınmasında ve diğer inşaat çalışmalarından dolayı kirlenen cadde ve sokakların temizlenmesi ücreti olarak binaların yapı inşaat alanının beher  m3 sinden.0,001,001,00
d.Hafriyat getiren pikaplardan.  0,009,009,00
MADDE 28) YOL YAPIM ÜCRETİ    
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86, 87, 88, 89. ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 23. maddesi.
B) AÇIKLAMA: Belediye mücavir alanı içinde yapı ruhsatı verilen inşaatlar için 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 86, 87, 88, 89.Maddeleri ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 23.Maddesi hükümleri doğrultusunda yol ve kanal ücreti alınır. Bu maddenin tatbikinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri tatbik olunur.
C) TARİFE (TL)(KDV DAHİL):2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
a.Parselin Yola Cephesi x Yol Genişliği / 2 X ….. TL. (Beton)0,0085,0085,00
b.Parselin Yola Cephesi x Yol Genişliği / 2 X ….. TL. (Asfalt)0,00110,00110,00
c.Plansız alanlardaki yol yapımı bedeli, yapılacak olan binanın yola olan cephe boyu ve yan bahçe çekme mesafelerinin toplamından oluşacak cephe dikkate alınarak hesaplanacaktır.  
MADDE 29) KONTEYNIR ÜCRETİ (TL)2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
a.Konutlarda her 1 bağımsız bölüm için 1 adet konteynır ücreti 0,0060,0060,00
b.İşyerleri için  150 m²’ye kadar   0,0080,0080,00
c.150 m2’den büyük işyerleri için  0,00400,00400,00
3. BÖLÜM
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(EVLENDİRME MEMURLUĞU)
MADDE 30) EVLENME AKTİ NİKAH VE SALON ÜCRETİ 
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.Maddesi;
B) AÇIKLAMA: 
1Evlendirme memurluğu dairesinde yapılan nikâh akitlerinden ücret alınmaz.
2Düğün toplantı merasimlerinde salon, masa ve anfi haricinde hiçbir şeyin belediye tarafından temin edilmesi mecburi değildir.
3Belediyede çalışan işçi statüsündeki personelin toplu iş sözleşmesi gereğince sosyal haklara dayalı olarak memurlarda yükümlü oldukları kişilerin nişan ve evlenme törenleri için yazılı müracaatları üzerine salon ücreti %50 indirimli uygulanır.
4Düğün ve toplantı esnasında belediye salonunda vuku bulabilecek hasarlar yapılacak olan keşif sonucunda tutulacak rapora göre ilgiliden alınır.
5Başkanlık müsaadesi ile ilmi ve kamu yararına yapılacak olan toplantı ve konferanslardan ücret alınmaz.
61.Derece Şehit yakınlarından salon ücreti alınmaz. Gaziler ve 1.derece yakınları ile Kaymakamlık’tan “Muhtaçlık Belgesi” ibraz edenlere %50 indirim uygulanır.
  C) TARİFE(TL) (KDV DAHİL):2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
1Evlendirme Cüzdanı ücreti Yasal rakamlar esas alınır.
2Evlendirme dosyası ücreti. 30,0030,00
3.Evlenme İzin Belgesi Ücreti 20,0020,00
4. BÖLÜM
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 31) BELEDİYE ARAÇLARINDAN KİRAYA VERİLECEKLERDEN ALINACAK ÜCRET
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.Maddesi; 
B) AÇIKLAMA: Ücret peşin ödenecektir. Kiralama bitiminde aracı çalıştıranın ve ilgilinin raporu sonucunda varsa fazla çalışma ücreti ve zarar-ziyan teminat olarak alınan tutardan tahsil edilecektir.
C) TARİFE(TL)(KDV DAHİL):2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
1-aKamyonlar 6 tekerlekli (10 Km’ye kadar 120,00 TL, sonrası için her Km başına) 9,009,00
1-b10 tekerlekli Kamyon (10 Km’ye kadar 150,00 TL, sonrası için her Km başına)
2(4X4 JCB-Hidromek) (Saat)   200,00250,00250,00
3Kamyon (Damperli)100,00150,00150,00
4Vidanjör (Saat)Şehir dışı görevlerde km başına 4,007,007,00
5Vidanjör tek çekimlik işçilik ücreti90,00150,00150,00
6İtfaiye içme suyu verme 150 TL.şehir dışı görevlerde km başına 7,007,00
7Hasta Nakil Aracı km başına0.902,002,00
8Cenaze Nakil Aracı km başına0.902,002,00
MADDE 32) BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDEKİ ELEKTRİK TRAFOLARI ,PANOLAR VE ELEKTİRİK DİREKLERİNİN İŞGALLERİNDE YER TAHSİS ÜCRETİ(YILLIK)
1Sanayi ve ticari ağırlıklı bölgelerde her direk için265,00300,00300,00
2Mesken ağırlıklı bölgelerde her direk için200,00250,00250,00
3Yer altı elektr.panosu (her pano için)400,00450,00450,00
4Trafo yer tahsıs ücreti2000,002300,002300,00
MADDE 33) BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDEKİ TELEKOMA AİT ANKESÖRLÜ TELEFON KULÜBESİ YER TAHSİS ÜCRETİ(YILLIK)
1Sanayi ve ticari ağırlıklı bölgelerde bir kulübe yeri için400,00450,00450,00
2mesken ağırlıklı bölgelerde bir kulübe yeri için200,00250,00250,00
3Yer altı telefon panosu için Her pano için.400,00450,00450,00
5. BÖLÜM
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 34) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI 
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 81 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar
B) AÇIKLAMA: Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması “İşyeri Açma İzni Harcına” tabidir. Her m² sinden işin mahiyetine göre ücret alınır. Ancak bu miktar hiçbir sebeple 5000 m² ye isabet eden tutarı aşamaz.
C) TARİFE(KDV DAHİL):     
İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni TarifeGrup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL)En Çok (TL)123
Her tür işyeri için beher m2 sinden25 m²’ye kadar0,111,001,001,00
26 m²-100 m²  arası0,111,001,001,00
101 m²-250 m² arası0,111,001,001,00
251 m²-500 m² arası0,111,001,001,00
501 m²’den yukarı0,111,001,001,00
MADDE 35) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununu 58, 59, 60, 61 ve 62. Maddeleri.
B) AÇIKLAMA: Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları Belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir.
C) TARİFE(KDV DAHİL):     
İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni TarifeGrup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL)En Çok (TL)123
Her tür işyeri için yıllık olarak25 m²’ye kadar20800400300200
26 m²-100 m² arası20800500400300
101 m²-250 m² arası20800600500400
251 m²-500 m² arası20800700600500
501 m²’den yukarı20800800700600
MADDE 36) KIYMETLİ EVRAK VE BENZERLERİNDEN ALINACAK ÜCRET
A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 82, 83 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar.
B) AÇIKLAMA: 1) Mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı görülen ve belediyeler veya onlara bağlı kuruluşlar tarafından düzenlenerek ilgilisine verilecek; muayene ve sağlıkla veya fenni konularla ilgili tahlillere ilişkin olup 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda ayrıca harca tabi tutulmamış olan ruhsatlar, rapor ve belgeler “Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcına” tabidir. 2) Yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısıyla özel mevzuatı gereğince belediyelerden sağlık belgesi almak mecburiyetinde olan kişilere verilecek bu tür belgeler ile bunların belli aralıklarla yenilenmeleri “Sağlık Belgesi Harcına” tabidir.
C) TARİFE(TL) (KDV DAHİL):  2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
1İşyeri Ruhsatı Kayıt ve Dosya Ücreti 500,00500,00
2Ön Kontrol ve Tetkik Ücreti 250,00250,00
3İşyeri Ruhsatlarının Yenileme Ücreti30,00100,00100,00
4Mesul Müdür Belgesi Ücreti330,00500,00500,00
5Canlı Müzik Ücreti (1 saat)330,00600,00600,00
6Sağlık Belgesi Harcı 50,0050,00
D)GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN YER SEÇİMİ TESİS İZNİ VE AÇILMA BEDELİ
1Yer seçimi +Tesis Kurma İzni1350,001500,001500,00
2Deneme İzni1350,001500,001500,00
3Açılma İzni4650,004750,004750,00
4Ruhsatta değişiklik,Yenileme,Devir, Kayıp v.b.1330,001500,001500,00
53.Sınıf G.S.M Açılma İzni400,00600,00600,00
61,2,3, G.S.M. İçin değişiklikler yenileme devir, kayıp v.b.200,00400,00400,00
72.sınıf G.S.M. İçin Açılma izni 660,00750,00750,00
MADDE 37) ÇÖP CÜRÜF TAŞIMA-YIKAMA ÜCRETİ
A) KANUNİ DAYANAK: 2464  Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi.
B) AÇIKLAMA:
1Yaz ve kış sezonu boyunca devamlı cüruf üreten işyerlerinden yıllık iki misli ücret alınır.
2Cüruf toplama ve yıkama hizmeti belediye mücavir alanları dışında yapılacak ise %50 fazlası ile tahsil edilir.
C) TARİFE(TL) (KDV DAHİL):2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
2Site,Apartman vb. yerlerden cürufların günlük alınmasını talep edenlerden kış sezonu boyunca  alınacak ücret.
a1-50 daireye kadar daire başına alınacak ücret.  17,0017,00
b51-100  daireye kadar daire başına alınacak ücret.  14,0014,00
c101 ve yukarısı daireye kadar daire başına alınacak ücret. 13,0013,00
3İmalathane, fabrika vb. yerlerden imalat atıklarından alınacak bir adet kamyon(yükleme dahil) ücret.  230,00230,00
4İş merkezi, Banka, Resmi Kurumlar, Dershaneler, Öğrenci Yurtları, Oteller, Pansiyonlar, Hamamlar vb. yerlerden cürufların kış sezonu boyunca günlük alınmasını talep edenlerden alınacak ücretler;
aİş merkezlerinden her bir bağımsız bölüm için;    
11-50 bağımsız bölüme kadar bölüm başına alınacak ücret. 17,0017,00
251-100 arası bağımsız bölüme kadar bölüm başına alınacak ücret. 14,0014,00
3101 (dahil) den yukarı her bağımsız bölüm için bölüm başına alınacak ücret. 13,0013,00
bBankalardan alınacak ücret   460,00460,00
cResmi sağlık ve eğitim kurumları dışındaki resmi kurumlar, Özel sağlık kuruluşları, Özel eğitim kurumları, Öğrenci Yurtları, Pansiyonlar, Hamamlar vb. yerlerden alınacak ücret. 350,00350,00
dResmi eğitim ve sağlık kuruluşlarından  alınacak ücret.  175,00175,00
5Arazösle yıkama bir tanker sudan(işçilik dahil)alınacak ücret 185,00185,00
6Çuval işi katı atık alımlarında çuval başına alınacak ücret. 2,50 
MADDE 38) HAYVAN NAKİL ÜCRETİ (MENŞE-İ ŞAHADETNAMESİ)(TL)
       Yapılan Hayvan Nakli ve hayvan pazarı giriş-çıkış ücreti2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
1Büyük Baş Hayvanlardan  6,007,007,00
2Küçük Baş Hayvanlardan  3,005,005,00
3Arı Nakli İçin Kovan Başı   4,004,00
MADDE 39) MEZBAHANE HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI
     2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
1Bir büyükbaş hayvanı55,00100,0080,00
2Küçük Baş Hayvanlardan12,0030,0030,00
3Mera Kesim Ücreti4,004,004,00
MADDE 40) MEZARLIKLAR ÜCRETLERİ
     2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
1Mezar Kazılması 450,00450,00
2Tahta Ücreti 350,00350,00
3Kefen Takımı 200,00200,00
MADDE 41)BELEDİYE HARÇLARI
 2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
1İlçemizden Köylere yolcu taşıma işleri yapacak olan araçlardan indirme ve bindirme durak yeri ücreti olarak araç başına yıllık 330,00  350,00  350,00  
2İlçemizde faaliyette bulunan (T) plakalı ticari taksi işyeri işleten işletmecilerinden275,00  300,00  300,00  
3İlçe içerisinde faaliyet gösteren öğrenci taşıma nakil araçlarının güzergah izin belgesi harcı220,00  250,00  250,00  
4İlçemizde faaliyet gösteren (T)plakalı ticari taksilerin devir temlik ücretleri(400 yolcu X taksimetre açılış ücreti)   
5“S” plaka güzergah izin belgesi165,00  185,00  185,00  
6Araç Uygunluk Belgesi165,00  185,00  185,00  
7Taksi yazıhaneleri durak yeri işgaliye448,00  500,00  500,00  
MADDE 42) KIYMETLİ VE MATBU EVRAK SATIŞ ÜCRETLERİ
 2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
1Sıhhi muayeneye tabi esnaflardan sağlık karnelerinin herbirinin satışından7,00  10,00  10,00  
2Her çeşit matbu evrak (emlak beyanı, v.b.) satışı7,00  10,00  10,00  
3Karton Evrak satışı7,00  10,00  10,00  
4Bilgisayar evraklarından7,00  10,00  10,00  
5Tasdik ücreti (Beyanname ,ruhsat vb.7,00  10,00  10,00  
MADDE 43) SU TARİFESİ
 2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
1MESKENLER-LOJMANLAR
a0 – 20 m31,652,002,00
b20 – 50 m32,202,302,30
c50 m3 den fazlası3,003,203,20
2TİCARETHANE – FABRİKA – İMALATHANELER
a0 – 20 m31,752,202,20
b20 – 50 m32,202,502,50
c50 m3 den fazlası3,103,303,30
3İNŞAATLAR   
a0 – 20 m32,002,202,20
b20 – 50 m33,003,303,30
c50 m3 den fazlası3,754,004,00
4ORTAK KULLANIM ALANLARI    
a0 – 20 m3 2,002,00
b20 – 50 m3 2,502,50
c50 m3 den fazlası 3,303,30
5RESMİ DAİRELER;   
 Jandarma, Hastaneler, Okullar,Kamu Kurum ve Kuruluşları , Emniyet, 3,003,00
6HAYIR KURUMLARI   
a0 – 20 m31,651,651,65
b20 – 50 m32,202,202,20
c50 m3 den fazlası3,003,003,00
MADDE 44) SU ABONELİĞİ TEMİNAT VE DEPOZİTOLARI
 2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
1MESKENLER-LOJMANLAR110,00220,00220,00
2TİCARETHANE – FABRİKA – İMALATHANELER220,00440,00440,00
3İNŞAATLAR220,00440,00440,00
4ORTAK KULLANIM ALANLARI 220,00440,00440,00
MADDE 45) ŞEBEKE SUYU KULLANMAYIP YER ALTI SUYUNDAN SANTRAFUJ İLE SU KULLANAN ABONLERDEN KUYU SUYU DEPOZİTO BEDELİ
     2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
1MESKENLERDEN10,0012,0012,00
2TİCARETHANE – FABRİKA – İMALATHANELER27,0030,0030,00
 Abone isimlerinin değişikliğinde; Abonelikleri biten şahısların kendi adına yaptırdıkları depozitoları bütçe yılı içinde almamaları halinde bu meblağ Belediyeye irat olarak kaydedilir.Abone ayrılma tarihi bütçe yılının son ayına rastlaması halinde ayrılan aboneye 1 aylık ek süre verilir.
MADDE 46) KAYNAK SULARI HARCI
1Özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularını (5281 sayılıı kanunun 21. maddesi ile değiştirilen ibare geçerlilik ;01.01.2005 , yürürlük 31.12.2004  işlenmiş sular dahil) belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret konulması kaynak suları harcına tabidir.
2Kaynak suları harcı aşağıdaki hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır.2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
a1 lt ye kadar olan şişe vb.kap başına0,0040,0050,005
b1 lt den büyük şişe vb.kaplardan(beher litre)0,0050,0060,006
3Kaynak Suları Harcı suların satışa arzı için kaplara doldurulmüsını müteakip kaplar üzerine özel işaret konulması sırasında bu işi yapan belediyeye  makbuz karşılığı peşin olarak ödenir.Başka bir belediye sınırları ve mücavir alanları içinde satışa arz edilen kaynak sularından ikinci kez harç alınmaz.
MADDE 47) SU İŞLERİ DİĞER ÜCRETLER
1İNDİRİMLİ SU TARİFESİ UYGULANACAK OLANLAR
aVatani Hizmet tertibinden aylık alanlar(şehit,gazi, dul ve yetimleri% 50 indirimli
b%65 engelli raporu olanlar
2KAÇAK SU KULLANIM ÜCRETLERİ
 2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
aKaçak su kullanım ilk tesbitte345,00400,00400,00
bKaçak su kullanımı tekrarı durumunda400,00500,00500,00
CKaçak su kullanımı tekrarı durumundamahkemeye başvurulur
dŞikayetli sayaçların muayene bedeli11,0030,0030,00
3ANA ŞEBEKE BORUSUNDAN ABONENİN ŞUBE YOLU HATTI İÇİN
aAbone kazısı (boru hariç) m2’si18,0020,0020,00
bKanal Hattı Yer gösterme ücreti7,0010,0010,00
cŞantiye aboneliği nakil ücreti(mevcut abonenin başka şantiyeye naklı)65,00100,00100,00
dYıkıp yerine yeni bina inşa edilen yerlerde;aynı aboneler abone sözleşmesine uygun evrakları tamamlamak kaydıyla güncelleme65,00100,00100,00
NOT: İsteğe bağlı geçici kör tıpa yaptıranlardan kesme bağlama ücreti alınır. 50,0050,00
4İŞÇİLİK ÜCRETLERİ
aErbap işçi 1 saati6,5010,0010,00
b1. sınıf usta 1 saati için8,0015,0015,00
cPikap-nakliye (şoför dahil bir saati)27,0050,0050,00
dArıza vana değişim ücreti 50,0050,00
eKazı yapılan boru döşeme işinde parça ücreti ve işçilik boru fiyatına dahildir.Kazısız yapılan boru döşeme işinde kullanılan parça ve işçilik ücretleri ayrıca hesaplanıp aboneden tahsil edilir.   
fTüm tarifelerde bakım ücreti2,603,003,00
gTüm tarifelerde atık su  ücreti devlet tarafından belirlenir.   
MADDE 48) TAŞ VE MERMER OCAKLARI İLE HERTRLÜ NAKLİYE İŞİ YAPAN KAMYON GEÇİŞ ÜCRETLERİ
     2020Komisyon TeklifiMeclis Kararı
1Taş Ocaklarından nakil yapan Kamyon Başına (sefer başı) 3,503,50
2Mermer Ocaklarından nakil yapan Kamyon Başına (Sefer başı) 50,0050,00
3Tomruk Taşıyan Kamyon Başına (sefer başı) 35,0035,00
BU TARİFE HÜKÜMLERİNİ BELEDİYE BAŞKANI YÜRÜTÜR
 Rasim ÇAMDavut YILMAZTurgut ILĞIN
 
 
 Belediye BaşkanıKatip ÜyeKatip Üye