T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2024 Yılı Haziran ayı Toplantısı 06.06.2024 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
2706.06.2024  Gündem:1.Maddesi: Kent Konseyi Kurulması: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince “Yığılca Kent Konseyi’nin  kurulmasına; mevcudun oy birliği ile karar verildi.                   
2806.06.2024Gündem:2.Maddesi: Personel Giderleri ve Acil Cari Borçlarda Kullanılmak Üzere İller Bankası A.Ş.’ den Nakit Kredi kullanılması.          Personel Giderleri ve Acil Cari Borçlarda Kullanılmak Üzere İller Bankası A.Ş.’ den  3.000.000,00-TL- (ÜçMilyon-) TL Nakit Kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanı Selami SAVAŞ’ın yetkilendirilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 Selami SAVAŞ                            Turgut ILĞIN                                     Ercüment ŞAHİN

Belediye Başkanı                             Katip Üye                                              Katip Üye