YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı 3.ncü Olağanüstü Meclis Toplantısı 20.11.2023 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı 3.ncü Olağanüstü Meclis Toplantısı 20.11.2023 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
2720.11.2023 Gündem:1.Maddesi: Personel Giderleri ile Cari Harcamalar İçin İller Bankası A.Ş.’ den Kredi kullanılması.            Personel Giderleri ile Cari Harcamalar İçin İller Bankası A.Ş.’den 1.650.000,00-TL- (BirMilyonAltıYüzElliBin-) TL kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Rasim ÇAM’ın yetkilendirilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.  

Rasim ÇAM                                   Bayram AKIN                                     Murat DEMİR

Belediye Başkanı                             Katip Üye                                              Katip Üye