YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2024 Yılı Mart Ayı Toplantısı 04.03.2024 Tarihli Karar Özetleri

T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2024 Yılı Mart Ayı Toplantısı 04.03.2024 Tarihli Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
704.03.2024Gündem:1 Maddesi:2024 Yılı Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri:              Yığılca Belediye Meclisi 04.02.2024 tarihinde, saat 16.00’da meclis toplantı salonunda toplanmış, toplantıda tek gündem maddesi olan, bir önceki meclis toplantısına ait karar özetleri okunarak meclisin onayına sunulmuş, yapılan oylamada bir önceki meclis toplantısına ait karar özetleri oy birliği ile kabul edilmiştir.                  Toplantıda görüşülecek  gündem, maddesi olmadığından  oturumun kapatılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.                                      

Rasim ÇAM                                           Bayram AKIN                                   Murat DEMİR

Belediye Başkanı                                      Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı