T.C.
YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ
2018 Yılı Temmuz ayı Toplantısı 04.07.2018 tarihli 7. Birleşim 1. Oturumuna ait Karar Özetleri
KARAR NO KARAR TARİHİ
KARARIN KONUSU
26 04.07.2018 Başkanlık Makamının 29.06.2018 tarih ve 454 sayılı yazısı okundu.Mülkiyeti Belediyemize ait Orhangazi Mahallesi Düzce Caddesi üzerinde Otogar İş Merkezi Binasının 2. Katında,Dükkan No:1/14, 26-27 EB Pafta, 35 ada 4 parsel 150 m2 işyerine Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 05.06.2018 tarih ve E.377817 sayılı yazısı ile Gençlik Merkezi yapılması planlanmış olup bahse konu taşınmaz yerin “Spor Genel Müdürlüğü” adına tahsis istemi hakkında yapılan müzakereler neticesi; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince 3 (Üç) yıl süre ile “Spor Genel Müdürlüğü” adına tahsis edilmesine; Belediyemizin ihtiyacı olması halinde Belediye Meclis Kararı ile Tahsis’in kaldırılmasına; mevcudun oy birliği ile karar verildi
(Gündem no:1)
27 04.07.2018 Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.07.2018 tarih ve sayılı yazısı okundu.
Belediye Meclisinin 06.04.2016 tarih ve 2016/20 sayılı kararı ile Belediye Meclis 1. Başkan V. seçilen ayrıca 04.04.2018 tarih ve 13 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna seçilen Meclis Üyesi Nihat ATASOY 02.07.2018 tarihinde istifa etmiştir.
2019 yılında yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerine kadar; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesini (k) bendi ve 24. Maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereğince yapılan seçimde Meclis 1. Başkan vekili seçimi açık oylama ile yapılarak oy birliği ile Meclis 1. Başkan Vekili Meclis Üyesi Bayram AKIN seçildi.
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24 maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin21. Maddesi gereğince yapılan seçimde İmar komisyonuna 1 (bir) adet üye seçimi açık oylama ile yapılarak oy birliği ile İmar Komisyonuna Meclis Üyesi Orhan AYDOĞAN seçildi.
(Gündem no:2)
28 04.07.2018 Meclis Üyesi Recep EREN’in 03/07/2018 Tarihli ve 122 sayılı kayıtlı dilekçesi Belediye Meclisi’nin 04/07/2018 tarihli birleşiminde okundu.
Dilekçe ile mazeretini bildiren Meclis Üyesinin izin talebi ile ilgili olduğu anlaşıldı.
Yapılan görüşme sonunda;
Meclis Üyesi Recep EREN’in 04/07/2018 tarihindeki Belediye Meclis toplantısı oturumu için izinli sayılması, oya sunularak mevcudun oy birliği ile kabulüne karar verildi.

(Gündem no:3)

Muzaffer YİĞİT Orhan ACAR Hasan YAĞCI
Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye