T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2018 Yılı Eylül ayı Toplantısı 05.09.2018 tarihli 8. Birleşim 1. Oturumuna ait Karar Özetleri

 

KARAR NO KARAR TARİHİ  

KARARIN KONUSU

29 05.09.2018   Belediye Encümenin 29/08/2018  Tarih ve 2018/25 Sayılı  Kararı ile 2019 Mali Yılı Gelir Gider (Tahmini Teklif) Bütçesinin tasdiki yapılarak görüşülmek üzere Belediye Meclis Başkanlığına havale edilmiştir. 2019 Yılı Gelir Gider (Tahmini Teklif) Bütçesi ile ilgili yapılan müzakereler neticesi; Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığına havale edilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

(Gündem no:1)

30 05.09.2018  

5393 Sayılı Yasanın 14. Maddesinin (a) fıkrası hükümleri gereğince sosyal ilişkileri geliştirmek, Belediyemizin tanıtımını yapmak amacıyla; 7 Eylül 2018 tarihinde “YIĞILCA BELEDİYESİ FESTİVAL ŞENLİKLERİ” kapsamında Yağlı Güreşler ile Halk Konseri yapılmasına, 5393 Sayılı Yasanın 60. maddesinin (n) fıkrası gereğince harcamaların Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

(Gündem no:2)

31 05.09.2018  Düzce Yığılca Merkez Mahallesi nüfusuna kayıtlı  Mustafa oğlu  15.11.1954 Doğumlu  ( 64687381890 T.C. Kimlik Numaralı)  Ali BAYRAM’ın  Tapunun Düzce İli Yığılca İlçesi, Merkez Mahallesi, Köprü Başı Mevkii  G26B04C3B Pafta, 47 ada, 4 parsel’ e ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  hakkındaki Plan Tadilatı  talebi okunarak yapılan müzakereler neticesi;

Şehir Plancısı Muhammet Mücahit GÜNDEN tarafından hazırlanan Tapunun Düzce İli Yığılca İlçesi, Merkez Mahallesi, Köprü Başı Mevkii  G26B04C3B Pafta, 47 ada, 4 parsel’ e ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  Plan Açıklama Raporu gereğince 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesi gereğince Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin  “ONANMASINA”;

5393 Belediye Kanunun18.maddesinin (u) fıkrası gereğince mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

(Gündem no:3)

 

 

 

 

 

 

Muzaffer YİĞİT                                Orhan ACAR                                  Hasan YAĞCI

Meclis  Başkanı                                   Katip Üye                                        Katip Üye