T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2018 Yılı Kasım ayı Toplantısı 05.11.2018 tarihli 8. Birleşim 1. Oturumuna ait Karar Özetleri

 

KARAR NO KARAR TARİHİ  

KARARIN KONUSU

34 05.11.2018           Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.10.2018 tarih ve 165 sayılı yazısı ekindeki İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 10.05.2018 tarih ve E.10610 sayılı yazısı okundu.

“Belediyelerce  alınan Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisinin birlikte alınması” konulu eylem gereğince mükelleflerin Çevre Temizlik  Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisini Birlikte ödeyebilmesi ile ilgili düzenleme yapılması istenilmiştir.

Belediye Meclisince yapılan müzakereler neticesi; Mükelleflerin Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisinin birlikte yıl içinde ödeyebilmesi için 1 (birinci taksit) Mayıs ayında 2 (ikinci taksit ) Kasım ayında olmak üzere 2 (iki eşit taksitte) alınmasına ve yılında uygulanmasına; mevcudun oy birliği ile karar verildi

(Gündem no:1)

35 05.11.2018              Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli  26/09/2018 Tarih ve 140  Sayılı yazısı Belediye Meclisinin 03/10/2018 Tarih ve 2018/32 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup mezkur komisyondan gelen  12/10/2018 Tarih ve 2018/3 sayılı rapor  ve Ekinde sunulan 2019 Yılında uygulanacak gelir tarifesi cetvelleri okundu.Yapılan müzakereler neticesinde;

2019 Mali Yılında uygulanacak Gelir tarifeleri cetvelleri madde madde incelenerek yapılan oylama neticesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilerek 2019 Mali yılında uygulamaya konulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

(Gündem no:2)

36 05.11.2018  Meclis Üyeleri tarafından 05.11.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı;

İlçemiz Atatürk Mahallesinde mevcut olan “Pazar Sokak” isminin “Mimar Sinan Sokak” olarak değiştirilmesi;

İlçemiz Atatürk Mahallesinde mevcut olan Pazar Sokak isminin devamı olan bölüme Eski Belediye Başkanı “Şevket YILDIRIM”  Sokak isminin verilmesi;

İlçemiz Orhangazi Mahallesinde mevcut olan “Lale Sokak” isminin  Eski Belediye Başkanı “Hasan ÇAM   Sokak” olarak değiştirilmesi;

İlçemiz Orhangazi Mahallesinde mevcut olan “Gaziler Sokak” ta bulunan ara sokak isminin  Eski Belediye Başkanı “Ali Kemal SEZGİN Sokak” isminin verilmesi;

İlçemiz Orhangazi Mahallesinde mevcut olan “Güngören Küme Evleri” isminin “İsmail MERT Sokak” olarak İsim Değişikliği hakkındaki yazılı önerge okundu.

            Yapılan müzakerelerden sonra; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (n) bendinde Meydan, cadde,sokak, park,tesisi ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek dendiğinden  isim değişiklikleri hususundaki konu görüşülerek İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

(Gündem no:3)

 

 

 

 

37

 

 

 

05.11.2018

 

 

 

 

 

Meclis Üyesi Orhan AYDOĞAN’ın 05/11/2018 Tarihli ve 220 sayılı kayıtlı dilekçesi Belediye Meclisi’nin 05/11/2018 tarihli birleşiminde okundu.

Dilekçe ile mazeretini bildiren Meclis Üyesinin  izin talebi ile ilgili olduğu anlaşıldı.

Yapılan görüşme sonunda;

Meclis Üyesi Orhan AYDOĞAN’ın 05/11/2018  tarihindeki Belediye Meclis toplantısı oturumu için izinli sayılması, oya sunularak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi

 

(Gündem no:4)

 

 

 

 

 

 

Muzaffer YİĞİT                                Orhan ACAR                                  Hasan YAĞCI

Meclis  Başkanı                                   Katip Üye                                        Katip Üye