KARAR NO KARAR TARİHİ KARARIN KONUSU
23 08.04.2019              5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince Belediyemizin bir yıllık (2018) Yılına ait Faaliyet Raporu madde madde okunmuş olup yapılan işarı oylama neticesi 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporunun aynen kabulüne; Kararın gereği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile karar verildi.  (Gündem No:10)

Murat DEMİR                               Davut YILMAZ                                 Turgut ILĞIN

Meclis 1. Başkan V.                         Katip Üye                                           Katip Üye