KARAR NO KARAR TARİHİ KARARIN KONUSU
31 01.07.2019 Gündemin: 1.Maddesi: Mücavir Alan Sınırlarının Genişletilmesinin Görüşülmesi:           Fen İşleri Müdürlüğü’nün 24.06.2019 tarihli ve 251 sayılı yazısı okundu. Belediye Meclisinin  14.06.2019 tarihli ve 2019/30 sayılı kararı gereğince  Belediye Mücavir alan sınırlarının genişletilmesi için teknik çalışmaların yapılması için karar alınmıştır.                     Belediye Mücavir Alan Sınırlarının genişletilmesi ile ilgili Hoşafoğlu Köyü ile Güney Köyü Muhtarlıklarının  olumlu veya olumsuz  görüşlerinin alınması amacı ile yazılan yazılarımıza cevap gelmesine müteakip  konunun değerlendirilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem No:1)
32 01.07.2019            Fen İşleri Müdürlüğü’nün 24.06.2019 tarihli ve 252 sayılı yazısı ekindeki 19.06.2019 tarih li ve 103 sayılı kayıtlı Fatma PIRNAL’a ait dilekçe ve ekleri okundu.            Tapunun Düzce İli,Yığılca İlçesi, 26-27 EA Pafta,24 ada, 44 parsel sayılı 176,26 m2 taşınmaz’ın Ayrık Nizam yapılaşma koşullarının Bitişik Nizam Yapılaşma Koşullarına çevrilmesi ile ilgili Fatma PIRNAL ‘ın talebi Meclisçe yapılan müzakereler neticesi İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ila karar verildi (Gündem No:2)

  Rasim ÇAM                                     Davut YILMAZ                                 Turgut ILĞIN

Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı