T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2019 Yılı Eylül ayı Toplantısı 02.09.2019 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NO KARAR TARİHİ KARARIN KONUSU
33 02.09.2019 Gündemin: 1.Maddesi: 2020 Yılı Gelir -Gider  (Tahmini Teklif) Bütçesi:                    Başkanlık Makamının 29.08.2018 tarih ve 587 sayılı yazısı ekindeki  Belediye Encümenin 28/08/2019  Tarih ve 2019/39 Sayılı  Kararı ile 2020 Mali Yılı Gelir Gider (Tahmini Teklif) Bütçesinin tasdiki yapılarak görüşülmek üzere Belediye Meclis Başkanlığına havale edilmiştir. 2020 Yılı Gelir Gider (Tahmini Teklif) Bütçesi ile ilgili yapılan müzakereler neticesi; Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığına havale edilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi               (Gündem No:1)

  Rasim ÇAM                                     Davut YILMAZ                                 Turgut ILĞIN

Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı