T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2021 Yılı Nisan ayı Toplantısı 02.04.2021 tarihli 1. Birleşimin 2. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
1902.04.2021 2020 Yılı Faaliyet Raporları:        5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince Belediyemizin bir yıllık (2020) Yılına ait Faaliyet Raporu madde madde okunmuş olup yapılan işarı oylama neticesi 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporunun aynen kabulüne; Kararın gereği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile karar verildi.  (Gündem No:10)

Murat DEMİR                               Davut YILMAZ                                 Turgut ILĞIN

Meclis 1. Başkan V.                         Katip Üye                                           Katip Üye