Belediyemize ait  Yığılca (DÜZCE) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ile  1/5000 Ölçekli  Nazım İmar Planlarının Revize edilmesi  Belediye Meclisinin 06/06/2022 tarihli ve 24 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

          3194 Sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereği Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi No: 17 adresindeki Belediyemiz hizmet binası girişinde 1. Ay süre ile askı ilanına çıkarılmıştır.

          İlgililere önemle ilan olunur. 13.06.2022