T.C.

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYRULUR

İLAN

T.C.

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYRULUR

          Tapunun Düzce İli Yığılca İlçesi, Güney Köyü kadastro sınırları dâhilinde kalan ve mülkiyeti Toplu Konut İdaresi’ne ait G26-B-04-D-3 Pafta, 124 Ada, 36 ve 37 parsel sayılı taşınmazları 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planları “TOKİ ALANI” olarak Yığılca Belediye Meclisinin 06/02/2023 tarihli ve 8sayılı kararı ile onaylanmıştır.

          3194 Sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereği Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi No: 17 adresindeki Belediyemiz hizmet binası girişinde 1. Ay süre ile Meclis Kararı ile İmar Planları Paftalar askı ilanına çıkarılmıştır.

          İlgililere önemle ilan olunur. 08.02.2022

                                                                          YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI