T.C.

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYRULUR

İLAN

T.C.

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYRULUR

          Tapunun Düzce İli Yığılca İlçesi Atatürk Mahallesi, G26B05D4A Pafta,17 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmazın; Yığılca (DÜZCE) 1/1000 ölçekli Uygulama Planında “Okul Öncesi Eğitim Tesis Alanı” olarak; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (c) fıkrası ile 3194 Sayılı İmar Kanunun  8/b Maddesi gereğince İmar Planı Tadilatı Yığılca Belediye Meclisinin 02/01/2023 tarihli ve 2023/6  sayılı kararı ile onaylanmıştır.

          3194 Sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereği Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi No: 17 adresindeki Belediyemiz hizmet binası girişinde 1. Ay süre ile askı ilanına çıkarılmıştır.

          İlgililere önemle ilan olunur. 04.01.2022

                                                                          YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI