YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı Temmuz ayı Toplantısı 03.07.2023 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı Temmuz ayı Toplantısı 03.07.2023 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
1803.07.2023 Gündem:1. Maddesi:2023 Yılı Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri:              Yığılca Belediye Meclisi 03.07.2023 tarihinde, saat 16.00’da meclis toplantı salonunda toplanmış, toplantıda tek gündem maddesi olan, 2023 Yılı Haziran ayı 05.06.2023 Tarihli bir önceki meclis toplantısına ait karar özetleri okunarak meclisin onayına sunulmuş, yapılan oylamada bir önceki meclis toplantısına ait karar özetleri oy birliği ile kabul edilmiştir.                  Toplantıda görüşülecek  gündem, maddesi olmadığından  oturumun kapatılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Rasim ÇAM                                   Bayram AKIN                                     Murat DEMİR

Belediye Başkanı                             Katip Üye                                              Katip Üye