YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı Eylül ayı Toplantısı 04.09.2023 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı Eylül ayı Toplantısı 04.09.2023 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
1904.09.2023Gündemin: 1.Maddesi: 2024 Yılı Gelir -Gider  (Tahmini Teklif) Bütçesi:                   Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.08.2022 tarih ve E.86329190-841.01.01-3620 sayılı yazısı ekindeki  Belediye Encümenin 23/08/2023  Tarih ve 2023/25 Sayılı  Kararı ile 2024 Mali Yılı Gelir Gider (Tahmini Teklif) Bütçesinin tasdiki yapılarak görüşülmek üzere Belediye Meclis Başkanlığına havale edilmiştir. 2024 Yılı Gelir Gider (Tahmini Teklif) Bütçesi ile ilgili yapılan müzakereler neticesi; Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığına havale edilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi               (Gündem No:1)
2004.09.2023Gündemin  2. Maddesi :  81 ADJ 254 Plakalı Kamyon (Çöp) Aracının Tahsisi:                   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 15.12.2022 tarihli ve 77100382-841.02.02-5273835 sayılı yazısı okundu. Belediyemiz tarafından Yığılca’da çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bedelsiz olarak Kurumumuza hibe ettiği, ISUZU Marka, Araç üzerine 3.5 M3 Yol Süpürme Aracı; NPR Tipi, Ticari Adı: NPR, 2023 Model, (Motor No:194K41, Şase No:NNANPR6FH02000206  (Rengi: Beyaz)  Çöp Kamyonu aracının, İlçemiz sınırları içinde  (mücavir alan dahil) kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Kanunun 18/g maddesi gereği,  ( Haczedilememesi için) kamu hizmetine tahsis edilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.   (Gündem No:2)

  Rasim ÇAM                                     Bayram AKIN                                Murat DEMİR

Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı