YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı Haziran ayı Toplantısı 05.06.2023 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
1705.06.2023Gündemin: 1.Maddesi: Otogar İş Merkezinde 5 (Beş) Adet Taşınmaz Gayrimenkul Dükkan  Satışı:                           Belediyemizin ekonomisi iyi olmadığından Belediyemiz borçlarının öz gelirleriyle ödenemediğinden dolayı ileriki dönemlerde kurumumuzun (zorunlu hizmetlerden kaynaklanan giderlerin ödenememesi sonrasında doğabilecek olası) icra işlemleri ile karşı karşıya kalmaması, kurumsal itibarın zedelenmemesi nedenleri ile;  mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda tapu bilgileri yazılı taşınmaz gayrimenkullerin; S/N MAHALLESİ Mevkii Ada/Parsel No Cinsi Yüzölçümü 1 Mareşal Fevzi Çakmak Köprübaşı Cad.No:1/6 35/4 6.Nolu Dükkan   2 Mareşal Fevzi Çakmak KöprübaşıCad.:No:1/7 35/4 7.Nolu Dükkan 29,77 3 Mareşal Fevzi Çakmak Köprübaşı Cad. .No:1/8 35/4 8. Nolu Dükkan 25,21 4 Mareşal Fevzi Çakmak Köprübaşı Cad.No:1/12 35/4 12. NoluDükkan 29,77 5 Mareşal Fevzi Çakmak Köprübaşı Cad.No:1/13 35/4 13. NoluDükkan 29,77                   5393 Sayılı Belediye Kanunun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin (e) fıkrası “Taşınmaz mal alımına, satılmasına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ve ayni hak tesisine karar vermek.” denilmektedir. Hükmü gereğince;            Yukarıda tapu bilgileri yazılı 5 (beş) adet taşınmaz gayrimenkul dükkanların Satış ihalesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi Meclisçe yapılan müzakereler neticesi yapılan açık oylama sonucu 1 (Bir) Üye Rasim ÇAM Evet, 7 (Yedi) Üye, 1- Nihat TERZİ, 2-Davut YILMAZ, 3-Hasan TEMİZEL,4-Turgut ILĞIN, 5-Ahmet KAÇAR,  6-Tahir DOĞAN, 7- Erdem KARAGÜZEL RED oyları ile Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerindeki Otogar İş Merkezinde bulunan 5 (Beş) adet taşınmaz gayrimenkul dükkanların  “satılmamasına”;                            5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince oy çokluğu ile karar verildi.     

Rasim ÇAM                                   Davut YILMAZ                          Erdem KARAGÜZEL

Belediye Başkanı                             Katip Üye                                              Katip Üye