Plan ve Bütçe Komisyonu  2024 Yılı Gelir Gider Bütçesi Komisyon Kararı.     

T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Karar No    :2023/02

Karar Tarihi:14.09.2023

MECLİS BAŞKANLIĞINA

          Komisyonumuz 14/09/2023 Perşembe Günü saat: 15:00’de Komisyon Başkanı: Turgut ILĞIN, Komisyon Başkan V. Davut YILMAZ, Komisyon Üyesi Bayram AKIN’ın katılımıyla Belediye Encümen Toplantı Salonunda toplandı:

         Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarihli oturumunda 04.09.2023 tarih ve 2023/19 sayılı Belediye Meclis  kararı ile  Başkanlık Makamının 05.09.2023 tarihli ve E-39798438-105.04-3635   sayılı yazısı ile komisyonumuza  gönderilen Belediyemizin 2024 Mali yılı Gelir-Gider bütçesi mevzuat hükümleri dahilinde  incelendi. Toplantıda Mali Hizmetler Müdürü V. Ercan ERDOĞANDAN hazır bulundu. Yapılan İnceleme Neticesi;

GELİR BÜTÇESİ:

KODUEKONOMİK KODLAR2024  Yılı Teklif GELİR  BütçesiOylama
01Vergi Gelirleri9.215.000,00-TLOy birliği ile kabul edilmiştir
03Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri5.650.000,00-TL Oy birliği ile kabul edilmiştir
04Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler8.500.000,00-TL Oy birliği ile kabul edilmiştir
05Diğer Gelirler26.335.000,00-TL Oy birliği ile kabul edilmiştir
06Sermaye Gelirleri300.000,00-TL     Oy birliği ile kabul edilmiştir
Teklif edilen 2024 Yılı Toplam Gelir Bütçesi50.000.000,00-TLOy birliği ile kabul edilmiştir

GİDER BÜTÇESİ:

KODUEKONOMİK KODLAR2024  Yılı Teklif Gider  BütçesiOylama
01Genel Kamu Hizmetleri17.800.000,00-TLOy birliği ile kabul edilmiştir
02Savunma Hizmetleri  
03Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri4.200.000,00-TLOy birliği ile kabul edilmiştir
04Ekonomik İşler ve Hizmetler  
05Çevre  Koruma Hizmetleri  
06İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri28.000.000,00-TLOy birliği ile kabul edilmiştir
07Sağlık Hizmetleri  
08Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri  
09Eğitim Hizmetleri  
10Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri  
Teklif edilen 2024 Yılı Toplam Gider Bütçesi50.000.000,00-TLOy birliği ile kabul edilmiştir

 2024 YILI GİDER BÜTÇESİ MÜDÜRLÜKLER

KODUEKONOMİK KODLAR2024  Yılı Teklif Gider  BütçesiOylama
2Özel Kalem (Başkanlık)   4.300.000,00-TLOy birliği ile kabul edilmiştir
11İdari ve Mali İşler (Muhasebe)  13.220.000,00-TLOy birliği ile kabul edilmiştir
12Yazı İşleri Müdürlüğü       280.000,00-TLOy birliği ile kabul edilmiştir
13Fen İşleri Müdürlüğü  28.000.000,00-TL 
14Zabıta Amirliği   4.200.000,00-TLOy birliği ile kabul edilmiştir
Teklif edilen 2024 Yılı Toplam Gider Bütçesi 50.000.000,00-TLOy birliği ile kabul edilmiştir

Böylece Gider Bütçesi;

KODUEKONOMİK KODLAR2024  Yılı Teklif Gider  BütçesiOylama
01PERSONEL GİDERLERİ15.566.500,00Oy birliği ile kabul edilmiştir
02Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev  2.403.000,00Oy birliği ile kabul edilmiştir
03MAL VE HİZMET GİDERLERİ21.866.000,00Oy birliği ile kabul edilmiştir
04FAİZ GİDERLERİ  
05CARİ TRANSFERLER586.000,00Oy birliği ile kabul edilmiştir
06SERMAYE GİDERLERİ74.000,00Oy birliği ile kabul edilmiştir
07SERMAYE TRANSFERLERİ5.000,00 
08BORÇ VERME  
09YEDEK ÖDENEKLER9.500.000,00Oy birliği ile kabul edilmiştir
Teklif edilen 2024 Yılı Toplam Gider Bütçesi50.000.000,00-TLOy birliği ile kabul edilmiştir

           olmak üzere toplam 50.000.000,00-TL (Elli Milyon-TL) olarak teklif edilen 2024 yılı Gider Bütçesi Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bütçe kararnamesi madde madde incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilen 2024 Yılı Bütçesinin Belediye Meclisine sunulmasına karar verildi.14.09.2023

     Turgut ILĞIN                                           Davut YILMAZ                                       Bayram AKIN

Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                                       Üye

Ek:2024 Yılı Gelir –Gider Bütçe Cetvelleri