YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞIPLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

T.C. YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
       MECLİS BAŞKANLIĞINA
  KARAR TARİHİ: 13/11/2023 KARAR NO:2023/3             Yığılca Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığı, Komisyon Başkanı (Meclis Üyesi)Turgut ILĞIN, Komisyon Başkan V. (Meclis Üyesi)Davut YILMAZ, Komisyon (Meclis) Üyesi Bayram AKIN’ın katılımları ile 13/11/2023 Pazartesi günü Saat:14.00’de Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Meclisinin 06/11/2023 Tarihli ve 2023/24 Sayılı kararı ile görüşülmek üzere Komisyonumuza havalesi yapılan, Yığılca Belediye’sinin 2024 Mali Gelir tarifelerini görüşmek üzere toplanıldı. Toplantıda Mali Hizmetler Md. V. Ercan ERDOĞNDAN, Fen İşleri Md. V. Cihan MARANĞO, Yazı İşleri Md. V. Hayrettin AYDIN  ile hazır bulundu.             Yapılan İncelemede;         Belediye Meclisi’nin 06/11/2023  tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Başkanlık Makamının 08/11/2023 tarih ve E-39798438-105.04-3911 sayılı yazısı ve ekleri okundu.        2024  Yılı Belediyemizin gelir tarifeleri ile ilgili olduğu anlaşıldı.        Yapılan görüşme sonunda:     2024 Mali yılı Belediyenin Gelir Tarifeleri ile ilgili yapılan incelemede;   Ek’teki gelir cetvelleri tanzim edilerek, 2024 Mali Yılı Gelir Tarifeleri hazırlanarak  Komisyonumuzca  oy birliği ile uygun görülmüştür.          Meclis’ e arz olunur. 13/11/2023 Ek:2024 Yılı Gelir Tarife Cetvelleri    (1 adet … sayfa)                    Turgut ILĞIN
                 Komisyon Başkanı     Davut YILMAZ
   Komisyon Başkan V.                    Bayram AKIN
                  Komisyon  Üyesi