T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2013 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞANÜSTÜ
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağanüstü
Toplantı Dönemi :2013 Yılı Ağustos ayı
Toplantı Tarihi :16/08/2013
Toplantı Saati: :14:00
Birleşim No :08
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Bünyamin ŞAHİN
Divan Katibi -1 : Nihat ATASOY (katıldı)
Divan Katibi -2 : Hüseyin TEMİZEL(katıldı)

Yığılca Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Yasanın 20. maddesi gereği Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin Şahin’in Başkanlığında 2013 Yılı Ağustos Ayı Olağanüstü toplantısını yapmak üzere; 16/08/2013 Cuma günü Saat:14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda olağanüstü olarak toplandı.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:

Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı 2013 Yılı 8.nci Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Yapılan Yoklama Neticesi;
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN
1-Seyfettin SARI, 2- Hasan YAĞCI, 3- Orhan ACAR, 4-Erdal AKIN 5-Davut KALAY 6- Nihat ATASOY 7-Fazlı KARTAL 8-İlyas KAZAN 9- Hüseyin TEMİZEL’in katıldıkları görüldü.

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri : ——
2013 yılı Ağustos ayı 8.birleşim 1. oturumuna başlandı.
GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2013 Yılı Temmuz Ayı Meclis Karar Özetleri
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 03/07/2013 Tarihli Temmuz ayı Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO: 27 Gündemin: 3. Maddesi : Yığılca İmar Revize İtiraz Dilekçesi:
3194 Sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince 03/07/2013 tarih ve 2013/26 nolu meclis kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren ilçemiz İlave + Revizyon İmar Planı; 08.07.2013 – 07.08.2013 tarihleri arasında Belediye Hizmet Binası ilan panosunda ve belediye web sitesinde otuz (30) gün süreyle ilan edilmiştir. İlan süresi içinde söz konusu imar planı değişikliğine, 29.07.2013 tarihli dilekçe ile Mehmet oğlu Hasan YILDIZ adına kayıtlı 30-30 T Pafta, 66 Ada, 19 nolu taşınmazın ortasından 8 m lik imar yolu geçtiği ve parselinin kullanılabilirliliğini kaybettiğini beyan ederek itirazda bulunmuştur. Yapılan inceleme sonucunda bahse konu 30-30 T Pafta, 66 Ada, 19 nolu taşınmazın onanlı imar sınırları dışında (plansız alanlarda) kaldığı görülmüştür. İtirazın Reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 28 Gündemin: 3. Maddesi : Yığılca İmar Revize İtiraz Dilekçesi:

3194 Sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince 03/07/2013 tarih ve 2013/26 nolu meclis kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren ilçemiz İlave + Revizyon İmar Planı; 08.07.2013 – 07.08.2013 tarihleri arasında Belediye Hizmet Binası ilan panosunda ve belediye web sitesinde otuz (30) gün süreyle ilan edilmiştir. İlan süresi içinde söz konusu imar planı değişikliğine, 30.07.2013 tarihli dilekçe ile İlyas oğlu Yusuf MERT adına kayıtlı G26-B-04-C-4B Pafta, 168 Ada, 2 nolu taşınmazın rekreasyon alanı olarak planlandığını ve hak mağduriyetinin oluştuğunu beyan ederek itirazda bulunmuştur. Yapılan inceleme neticesinde bahse konu G26-B-04-C-4B Pafta, 168 Ada, 2 nolu taşınmazın rekreasyon alanı olarak planlandığı, revizyon öncesi imar planında ise parselin güney cephesinde 10 m.lik imar yolu geri kalan alan ise ayrık nizam yapılaşma koşulları ile 3 kata kadar konut alanı olarak planlandığı görülmüştür.
İlave + Revizyon İmar Planı çalışmalarını ortaklaşa yürüttüğümüz İller Bankası Mekânsal Planlama Dairesi Başkanlığı ile Proje müellifi Şehir Plancısı Gülay BOZKURT’un da görüşlerinin de alındıktan sonra itirazın yeniden değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 29 Gündemin: 3. Maddesi : Yığılca İmar Revize İtiraz Dilekçesi:

3194 Sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince 03/07/2013 tarih ve 2013/26 nolu meclis kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren ilçemiz İlave + Revizyon İmar Planı; 08.07.2013 – 07.08.2013 tarihleri arasında Belediye Hizmet Binası ilan panosunda ve belediye web sitesinde otuz (30) gün süreyle ilan edilmiştir. İlan süresi içinde söz konusu imar planı değişikliğine, 31.07.2013 tarihli dilekçe ile Rıza kızı Emine EREN (Öztürk) adına kayıtlı G26-B-04-C-4B Pafta, 168 Ada, 4 nolu taşınmazın rekreasyon alanı olarak planlandığını ve hak mağduriyetinin oluştuğunu beyan ederek itirazda bulunmuştur. Yapılan inceleme neticesinde bahse konu G26-B-04-C-4B Pafta, 168 Ada, 4 nolu taşınmazın rekreasyon alanı olarak planlandığı, revizyon öncesi planda ise taşınmazın güney cephesinde 12 m.lik imar yolu ve park olarak, geri kalan kısmının ise ayrık nizam yapılaşma koşulları ile 3 kata kadar konut alanı olarak planlandığı görülmüştür.
İlave + Revizyon İmar Planı çalışmalarını ortaklaşa yürüttüğümüz İller Bankası Mekânsal Planlama Dairesi Başkanlığı ile Proje müellifi Şehir Plancısı Gülay BOZKURT’un da görüşlerinin de alındıktan sonra itirazın yeniden değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 30 Gündemin: 3. Maddesi : Yığılca İmar Revize İtiraz Dilekçesi:
3194 Sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince 03/07/2013 tarih ve 2013/26 nolu meclis kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren ilçemiz İlave + Revizyon İmar Planı; 08.07.2013 – 07.08.2013 tarihleri arasında Belediye Hizmet Binası ilan panosunda ve belediye web sitesinde otuz (30) gün süreyle ilan edilmiştir. 05.08.2013 tarihli dilekçe ile Ramazan YALÇIN G26-B-04-C-4B Pafta, 168 Ada, 11,12,16,30 nolu taşınmazlarının mor alan olarak düzenlendiğini ve ev yapabileceği bir şeklide yeniden planlanması talebiyle itirazda bulunmuştur. Yapılan inceleme neticesinde bahse konu G26-B-04-C-4B Pafta, 168 Ada, 11,12,16,30 nolu taşınmazların Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlandığı revizyon öncesi planda ise;
11 nolu parselin güney cephesinde 12 m.lik imar yolu geriye kalan alanın ise ayrık nizam yapılaşma koşulları ile 3 kata kadar konut alanı olarak planlandığı,
12 nolu parselin ise güney cephesinde 12 m.lik, doğu cephesinde 10m.lik imar yolu parselin geriye kalan kısmının ise park alanı olarak planlandığı,
16 nolu parselin ise doğu cephesinde 10m.lik imar yolu parselin geriye kalan kısmının ise ayrık nizam yapılaşma koşulları ile 3 kata kadar konut alanı olarak planlandığı,
30 nolu parselin ise karayolu terki yapıldıktan sonra ayrık nizam yapılaşma koşulları ile 3 kata kadar konut alanı olarak planlandığı, görülmüştür.
İlave + Revizyon İmar Planı çalışmalarını ortaklaşa yürüttüğümüz İller Bankası Mekânsal Planlama Dairesi Başkanlığı ile Proje müellifi yüklenici Şehir Plancısı Gülay BOZKURT’un da görüşlerinin de alındıktan sonra itirazın yeniden değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 31 Gündemin: 3. Maddesi : Yığılca İmar Revize İtiraz Dilekçesi:
3194 Sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince 03/07/2013 tarih ve 2013/26 nolu meclis kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren ilçemiz İlave + Revizyon İmar Planı; 08.07.2013 – 07.08.2013 tarihleri arasında Belediye Hizmet Binası ilan panosunda ve belediye web sitesinde otuz (30) gün süreyle ilan edilmiştir. 05.08.2013 tarihli dilekçe ile Durcan YALÇIN G26-B-04-C-4B Pafta, 168 Ada, 6,13,14,32 nolu taşınmazlarının mor alan olarak düzenlendiğini ve ev yapabileceği bir şeklide yeniden planlanması talebiyle itirazda bulunmuştur. Yapılan inceleme neticesinde bahse konu G26-B-04-C-4B Pafta, 168 Ada, 6 nolu taşınmazın çocuk bahçesi olarak, 13,14 ve 32 nolu taşınmazların Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlandığı revizyon öncesi planda ise;
6 nolu taşınmazın imar yolu ve park olarak planlandığı,
13 nolu taşınmazın imar yolu ve park olarak planlandığı,
14 nolu taşınmazın 10mlik imar yolu ve kalan kısmının ise ayrık nizam yapılaşma koşulları ile 3 kata kadar konut alanı olarak planlandığı,
32 nolu taşınmazın ise karayolu terki yapıldıktan sonra ayrık nizam yapılaşma koşulları ile 3 kata kadar konut alanı olarak planlandığı görülmüştür.
İlave + Revizyon İmar Planı çalışmalarını ortaklaşa yürüttüğümüz İller Bankası Mekânsal Planlama Dairesi Başkanlığı ile Proje müellifi yüklenici Şehir Plancısı Gülay BOZKURT’un da görüşlerinin de alındıktan sonra itirazın yeniden değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 32 Gündemin: 3. Maddesi : Yığılca İmar Revize İtiraz Dilekçesi:
3194 Sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince 03/07/2013 tarih ve 2013/26 nolu meclis kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren ilçemiz İlave + Revizyon İmar Planı; 08.07.2013 – 07.08.2013 tarihleri arasında Belediye Hizmet Binası ilan panosunda ve belediye web sitesinde otuz (30) gün süreyle ilan edilmiştir. İlan süresi içinde söz konusu imar planı değişikliğine, 05.08.2013 tarihli dilekçe ile Mustafa oğlu Fevzi ÇAKMAK adına kayıtlı G26-B-04-C-4B Pafta, 168 Ada,5 nolu taşınmazın yeşil alan olarak planlandığı ve yeşil alan ibaresinin kaldırılması talebi ile itirazda bulunmuştur. Yapılan inceleme neticesinde bahse konu G26-B-04-C-4B Pafta, 168 Ada,5 nolu taşınmazın rekreasyon alanı ve imar yolu olarak planlandığı revizyon öncesi planda ise güney cephesinde 12 m.lik ,doğu cephesinde 10m.lik imar yolu ve geriye kalan kısmın ise ayrık nizam yapılaşma koşulları ile 3 kata kadar konut alanı olarak planlandığı görülmüştür
İlave + Revizyon İmar Planı çalışmalarını ortaklaşa yürüttüğümüz İller Bankası Mekânsal Planlama Dairesi Başkanlığı ile Proje müellifi Şehir Plancısı Gülay BOZKURT’un da görüşlerinin de alındıktan sonra itirazın yeniden değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 33 Gündemin: 3. Maddesi : Yığılca İmar Revize İtiraz Dilekçesi:
3194 Sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince 03/07/2013 tarih ve 2013/26 nolu meclis kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren ilçemiz İlave + Revizyon İmar Planı; 08.07.2013 – 07.08.2013 tarihleri arasında Belediye Hizmet Binası ilan panosunda ve belediye web sitesinde otuz (30) gün süreyle ilan edilmiştir. İlan süresi içinde söz konusu imar planı değişikliğine, 05.08.2013 tarihli dilekçe ile Rıza kızı Zeliha ÇAKMAK adına kayıtlı G26-B-04-C-4B Pafta, 168 Ada,38nolu taşınmazın yeşil alan olarak planlandığı ve yeşil alan ibaresinin kaldırılması talebi ile itirazda bulunmuştur. Yapılan inceleme neticesinde bahse konu G26-B-04-C-4B Pafta, 168 Ada, 38nolu taşınmazın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlandığı revizyon öncesi planda ise; parselin hemen hemen ortasından geçen güzergahta 10m lik imar yolunun bulunduğu geriye kalan kısmın ise ayrık nizam yapılaşma koşulları ile 3 kata kadar konut alanı olarak planlandığı görülmüştür.
İlave + Revizyon İmar Planı çalışmalarını ortaklaşa yürüttüğümüz İller Bankası Mekânsal Planlama Dairesi Başkanlığı ile Proje müellifi yüklenici Şehir Plancısı Gülay BOZKURT’un da görüşlerinin de alındıktan sonra itirazın yeniden değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 34 Gündemin: 3. Maddesi : Yığılca İmar Revize İtiraz Dilekçesi:
3194 Sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince 03/07/2013 tarih ve 2013/26 nolu meclis kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren ilçemiz İlave + Revizyon İmar Planı; 08.07.2013 – 07.08.2013 tarihleri arasında Belediye Hizmet Binası ilan panosunda ve belediye web sitesinde otuz (30) gün süreyle ilan edilmiştir. İlan süresi içinde söz konusu imar planı değişikliğine, 05.08.2013 tarihli dilekçe ile İlyas oğlu Kemal MERT adına kayıtlı G26-B-04-C-4B Pafta, 168 Ada,3 nolu taşınmazın rekreasyon alanı olarak planlandığını ve hak mağduriyetinin oluştuğunu beyan ederek itirazda bulunmuştur. Yapılan inceleme neticesinde bahse konu G26-B-04-C-4B Pafta, 168 Ada, 3 nolu taşınmazın rekreasyon alanı olarak planlandığı ve revizyon öncesi planda ise doğu cephesinde 10m.lik imar yolunun bulunduğu ve kalan kısmının ise ayrık nizam yapılaşma koşulları ile 3 kata kadar konut alanı olarak planlandığı görülmüştür.
İlave + Revizyon İmar Planı çalışmalarını ortaklaşa yürüttüğümüz İller Bankası Mekânsal Planlama Dairesi Başkanlığı ile Proje müellifi Şehir Plancısı Gülay BOZKURT’un da görüşlerinin de alındıktan sonra itirazın yeniden değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 35 Gündemin: 3. Maddesi : Yığılca İmar Revize İtiraz Yazısı:
3194 Sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince 03/07/2013 tarih ve 2013/26 nolu meclis kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren ilçemiz İlave + Revizyon İmar Planı; 08.07.2013 – 07.08.2013 tarihleri arasında Belediye Hizmet Binası ilan panosunda ve belediye web sitesinde otuz (30) gün süreyle ilan edilmiştir. İlan süresi içinde söz konusu imar planı değişikliğine, Yığılca Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü’nün 06.08.2013 tarih ve bila sayılı yazısında 33 Ada 7 parsel sayılı taşınmazın Katlı otopark olarak planlandığına,52 Ada 3 parsel sayılı taşınmazın ibadet yeri ve sosyo kültürel tesis alanı olarak planlandığına,34 ada 7 nolu taşınmazın belediye hizmet alanı olarak planlanmasına itirazda bulunulmuştur. Yapılan görüşme neticesinde, itirazın reddine oy birliği ile karar verildi.

Bünyamin ŞAHİN Nihat ATASOY Hüseyin TEMİZEL
Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

06.08.2013 tarihli ve 87 kayıtlı dilekçe, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 27. Maddesi gereğince, Meclis Üyesi (Katip Üye) Hüseyin TEMİZEL’i ilgilendiren münhasıran birinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatları ile ilgili konu olduğundan toplantıdan ayrıldı.

KARAR NO: 36 Gündemin: 3. Maddesi : Yığılca İmar Revize İtiraz Dilekçesi:
3194 Sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince 03/07/2013 tarih ve 2013/26 nolu meclis kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren ilçemiz İlave + Revizyon İmar Planı; 08.07.2013 – 07.08.2013 tarihleri arasında Belediye Hizmet Binası ilan panosunda ve belediye web sitesinde otuz (30) gün süreyle ilan edilmiştir. İlan süresi içinde söz konusu imar planı değişikliğine, 06.08.2013 tarihli dilekçe ile Hasan oğlu Recep TEMİZEL’in mirasçıları tarafından 30-27 Ad Pafta, 59 Ada, 1 nolu parselin park alanı olarak planlanmasının ve 30-27 Ad Pafta ,58 Ada 1 nolu parselin Resmi Kurum olarak planlanmasının kendilerinin mağdur ettiğini beyan ederek itirazda bulunmuşlardır. Yapılan inceleme neticesinde bahse konu 30-27 Ad Pafta, 58 Ada 1 nolu parselin Resmi kurum olarak, 30-27 Ad Pafta 59 Ada 1 nolu parselin ise imar yolu ve park olarak planlandığı, revizyon öncesinde ise 58 Ada1 nolu parselin batı ve güney cephesinde 7m.lik imar yolunun olduğu ve geriye kalan kısmın ise ayrık nizam yapılaşma koşulları ile 3 kata kadar konut alanı olarak planlandığı,59 ada 1 nolu parselin ise kuzey ve batı cephesinden 7m.lik, güney ve doğu cephesinden ise 10m.lik imar yolu olarak geriye kalan kısmın ise ayrık nizam yapılaşma koşulları ile 3 kata kadar konut alanı olarak planlandığı görülmüştür.
İlave + Revizyon İmar Planı çalışmalarını ortaklaşa yürüttüğümüz İller Bankası Mekânsal Planlama Dairesi Başkanlığı ile Proje müellifi Şehir Plancısı Gülay BOZKURT’un da görüşlerinin de alındıktan sonra itirazın yeniden değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM:4.Maddesi ; Kapanış ;
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 04.09.2013 Tarihinde yapılacak olan 2013 Yılı Eylül ayı meclis toplantısına kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 16/08 /2013

Bünyamin ŞAHİN Nihat ATASOY Davut KALAY
Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi