T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2014 YILI TEMMUZ AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2014 Yılı Temmuz ayı
Toplantı Tarihi :02/07/2014
Toplantı Saati: :16:00
Birleşim No :08
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Muzaffer YİĞİT
Divan Katibi -1 : Orhan ACAR
Divan Katibi -2 : Hasan YAĞCI

Yığılca Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Yasanın 20.Maddesi gereği Meclis Başkanı Muzaffer YİĞİT Başkanlığında; 2014 Yılı Temmuz Ayı Olağan toplantısını yapmak üzere; 02/07/2014 Çarşamba günü Saat:16:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda Mutat olarak toplandı.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:
Meclis Başkanı Muzaffer Yiğit tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ;
1-Meclis Başkanı Muzaffer YİĞİT
2-Aynur YILDIRIM 3-İrfan KARTAL 4-Bayram AKIN
5-Rıdvan ERDOĞAN 6-Telat TEMİZEL 7-Adnan KAYA 8-Hasan YAĞCI
9-Orhan ACAR toplantıya katıldı.

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri : 1-Nihat ATASOY

2014 yılı Temmuz ayı 8.birleşim 1. oturumuna başlandı.

GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2014 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Karar Özetleri:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 04/06/2014 Tarihli Haziran ayı olağan Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO 28 GÜNDEM 3. Maddesi : Meclis Üyesi İzin Dilekçesi
Meclis Üyesi Nihat ATASOY’un 13.06.2014 Tarihli ve 77 sayılı kayıtlı dilekçesi Belediye Meclisi’nin 02.07.2014 tarihli birleşiminde okundu.
Dilekçe ile mazeretini bildiren Meclis Üyesinin izin talebi ile ilgili olduğu anlaşıldı.
Yapılan görüşme sonunda;
Nihat ATASOY’ un 02.07.2014 tarihindeki Belediye Meclis oturumu için izinli sayılması, oya sunularak oy birliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO 29 GÜNDEM 4. Maddesi : İşgaliye Park Yeri Ücret Tespiti
16.06.2014 tarihli ve 80 sayılı kayıtlı dilekçe okundu. Atatürk Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde Belediye Hizmet binası yanında 6 araç taksi park yeri ve taksi yazıhanesi olarak kullanılacak yer için Saklıkent Taksi Yazıhane İşletmecisi Uğur Mürsel ÖZTÜRK’den aylık 400,00 TL işgaliye ücreti alınmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 30 GÜNDEM 5. Maddesi : Kapalı Pazaryeri Dükkanların Durumu
Başkanlık Makamının 25.06.2014 tarih ve 370 sayılı yazısı okundu. Belediyemize ait veya belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kiracıların kira sürelerinin belirlenmesi hakkında olduğu görüldü. Belediyemiz tarafından yıkılıp yeniden yapılması planlanan Kapalı Pazaryeri dükkanların durumu, Yapılan görüşme sonunda:
Mülkiyeti Belediyemize ait veya belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Atatürk Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde Kapalı pazaryeri dükkanların yıkılıp yeniden yapılıncaya kadar kiracıların kiralama sözleşmelerinin uzatılmasına, oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM:7.Maddesi; Kapanış;
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 2014 Yılı Eylül ayı Meclis toplantısının 03/09/2014 Çarşamba günü Saat: 17:30’da Belediye Meclis toplantı salonunda yapılmasına, Temmuz ayında yapılacak toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 02/07 /2014

Muzaffer YİĞİT Orhan ACAR Hasan YAĞCI
Meclis Başkanı Kâtip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi