T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2014 YILI HAZİRAN AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2014 Yılı Haziran ayı
Toplantı Tarihi :04/06/2014
Toplantı Saati: :16:00
Birleşim No :07
Oturum No :01
Meclis 1. Başkan V. : Aynur YILDIRIM
Divan Katibi -1 : Orhan ACAR(katıldı)
Divan Katibi -2 : Hasan YAĞCI (katıldı)

Yığılca Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Yasanın 20.Maddesi gereği Meclis 1.Başkan V. Aynur YILDIRIM’ın Başkanlığında; 2014 Yılı Haziran Ayı Olağan toplantısını yapmak üzere; 04/06/2014 Çarşamba günü Saat:16:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda Mutat olarak toplandı.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:
Meclis 1. Başkan V. Başkanı Aynur YILDIRIM tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis 1.Başkan V. Aynur YILDIRIM
1-İrfan KARTAL 2-Bayram AKIN 3-Nihat ATASOY
4-Rıdvan ERDOĞAN 5-Telat TEMİZEL 6-Adnan KAYA 7-Hasan YAĞCI
8-Orhan ACAR’ın toplantıya katıldı.

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri : Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT Belediye İşlerinin takibi ve birebir görüşmeler yapmak üzere İstanbul iline gittiğinden mazeretlerine binaen izinli sayılması mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

2014 yılı Haziran ayı 7.birleşim 1. oturumuna başlandı.

GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2014 Yılı Mayıs Ayı Olağanüstü Meclis Karar Özetleri:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 15/05/2014 Tarihli Mayıs ayı olağanüstü Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO 27 GÜNDEM 3. Maddesi : Hizmet Alımı
Başkanlık Makamının 27/05/2014 Tarih ve 321 sayılı yazı okundu. Belediyemiz sınırları dahilinde mahalle ve sokaklarda bulunan katı atıkların, çöplerin toplanması, nakli, cadde ve sokakların süpürülmesi hususundaki ‘Temizlik Hizmet Alımı’ ihalesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesine dayanarak, 2014 yılının Eylül ayından itibaren 12 (on iki) aylık bir süreyi kapsayarak yapılabilmesi konusunda gerekli ONAYIN verilmesine; oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM:4.Maddesi; Kapanış;
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 2014 Yılı Temmuz ayı Meclis toplantısının 02/07/2014 Çarşamba günü Saat: 16:00’da Belediye Meclis toplantı salonunda yapılmasına, Temmuz ayında yapılacak toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 04/06 /2014

Aynur YILDIRIM Orhan ACAR Hasan YAĞCI
Meclis 1.Başkan V. Kâtip Üye Katip Üye
Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi