T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2014 YILI MAYIS AYI OLAĞANÜSTÜ
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağanüstü
Toplantı Dönemi :2014 Yılı Mayıs ayı
Toplantı Tarihi :15/05/2014
Toplantı Saati: :16:00
Birleşim No :06
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Muzaffer YİĞİT
Divan Katibi -1 : Orhan ACAR(katıldı)
Divan Katibi -2 : Hasan YAĞCI (katıldı)

Yığılca Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereği Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT’in Başkanlığında 2014 Yılı Mayıs Ayı Olağanüstü Meclis toplantısını yapmak üzere; 15/05/2014 Perşembe günü Saat:16:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:
Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT
1-Aynur YILDIRIM 2-İrfan KARTAL 3-Bayram AKIN 4-Nihat ATASOY
5-Rıdvan ERDOĞAN 6-Telat TEMİZEL 7-Adnan KAYA 8-Hasan YAĞCI 9-Orhan ACAR’ın toplantıya katıldı.
Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri : ——

GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2014 Yılı Mayıs Ayı Meclis Karar Özetlerinin Görüşülmesi:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 05/05/2014 Tarihli Mayıs ayı Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO:25 Gündem: 3.Maddesi: Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Transfer İstasyonu
Yapım işi için İller Bankası’ndan Kredi Kullanılması:
Düzce İli Belediyeleri ve Katı Atık Birliği’nin 29/04/2014 tarih ve Bila sayılı yazısı okundu. İlimiz dahilindeki tüm Belediyelerin faydalanacağı ‘Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Transfer İstasyonu” yapım ihalesi gerçekleşmiş olup Belediyemiz payına düşen miktarın ödenmesi Belediyemizin gelirleri ile mümkün olmadığı ekonomik sıkıntılar çekildiğinden,
Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliği (DİBKAB) Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Transfer İstasyonu yapım işi ihalesi için birliğe ödememiz gereken 197.957,89-TL(KDV Dahil) (YüzDoksanYediBinDokuzYüzElliYediLiraSeksenDokuzKuruş-TL) İller Bankası A.Ş’den kredi olarak kullanılmasına;
Kredi olarak kullanılan 197.957,89-TL bedelin İller Bankasınca Birliğin “Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliği (DİBKAB)” Halk Bankası Düzce Şubesi TR 140001200932700016000116 IBAN Nolu hesabına aktarılmasına;
Kullanılacak olan kredi ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Başkanı Muzaffer YİĞİT’e yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:26 Gündem: 4.Maddesi: Festival İçin Yardım Yapılması
Başkanlık Makamının 29.04.2014 tarih ve 286.1 sayılı yazısı okundu.Yığılca Kaymakamlığı nezdinde 30.31.05.2014- 01/06/2014 tarihlerinde yapılacak olan Yığılca Doğa Kültür ve Turizm Festivaline;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinin (a) fıkrası hükümleri gereğince; Sosyal ilişkileri geliştirmek, İlçemizin tanıtımını yapmak amacıyla;
5393 Sayılı Yasanın 60. maddesinin (n) fıkrası gereğince Yığılca Kaymakamlığına Belediyemizin 2014 Mali yılı gider bütçesinden 10.000,00TL (OnBin-TL) nakdi yardım yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM:5.Maddesi; Kapanış;
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 04 Haziran 2014 Çarşamba günü saat: 16.00’da Meclis toplantı salonunda yapılacak olan toplantıya kadar
oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 05/05 /2014

Muzaffer YİĞİT Orhan ACAR Hasan YAĞCI
Meclis Başkanı Kâtip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi