İHALE SONUCU İLANI

T.C.

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt Numarası2021/04
İhale İşin Konusu81 DV 864 Plakalı 1994 Model PD AS 950 DODGE Marka Kamyon (Damperli) Satış İhalesi
İhale Tarihi ve Saati:08/12/2021 Çarşamba günü  Saat:13:30

 YIĞILCA BELEDİYESİ ARAÇ SATIŞ İHALESİ; 2886 Sayılı D.İ.Kanunun 45. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile 08.12.2021 Tarihinde Saat:13:30’da Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda yapılmıştır.

     İhaleye 6 (Altı) İstekli katılmıştır.

S/NADI VE SOYADITEKLİFİ
1Hüseyin ERTÜRK56.050,00-TL
2Neriman KÜÇÜKKÖSE adına vekaleten Ekrem KÜÇÜKKÖSE56.810,00-TL
3İhsan ALVER57.000,00-TL
4Lütfi DEMİRKAYNAK55.100,00-TL
5Haydar MENTEŞEOĞLU50.000,00-TL
6Rafet ÇAKMAKLI50.100,00-TL

81 DV 864 Plakalı 1994 Model PD AS 950 DODGE Marka Kamyon (Damperli) Satış İhalesi3.sıra yer alan İhsan ALVER’e 57.000,00-(ElliYediBin-TL) % 18 KDV hariç ihale edilmiştir.

                    Kamu oyuna saygıyla duyurulur.  10/12/2021

                                                                                                                      Rasim ÇAM

                                                                                                                  Belediye Başkanı