T.C. YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİSİ İMAR KOMİSYONU    Rapor No: 2022/1 Tarih 16.05.2022
İLGİ09.05.2022 tarih ve 19 Kar Nolu Meclis Kararı
TALEPYığılca Belediye Başkanlığı’nın; G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,111 Parsel sayılı ve 324,26 m2 yüz ölçümüne sahip taşınmaz üzerinde bulunan 36677/83583 ve 12232/83583 hisseleri ile G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,112 Parsel sayılı ve 511,13 m2 yüz ölçümüne sahip taşınmaz üzerinde bulunan Meliha GÖKTÜRK’e ait 7243/83583, Musa GÖKTÜRK’e ait 7243/83583 ve Ayşe TOPOZ’a ait 20188/8358 hisseler ile takası isteminin İlgi tarih ve nolu Meclis Kararı ile Yığılca Belediye Meclisi’nce Komisyonumuzdan incelenmesi ve değerlendirilmesi talep edilmektedir.
        MÜLKİYET23 Ada,111 nolu 324,26 m2 yüz ölçümüne sahip parsel; Meliha GÖKTÜRK   7243/83583 Hisse Pay Musa GÖKTÜRK     7243/83583    ‘‘ Ayşe TOPOZ          20188/83583    ‘‘ Yığılca Belediyesi   36677/83583    ‘‘ Yığılca Belediyesi   12232/83583    ‘‘ 23 Ada,112 nolu 511,13 m2 yüz ölçümüne sahip parsel; Meliha GÖKTÜRK   7243/83583 Hisse Pay Musa GÖKTÜRK     7243/83583    ‘‘ Ayşe TOPOZ          20188/83583    ‘‘ Yığılca Belediyesi   36677/83583    ‘‘ Yığılca Belediyesi   12232/83583    ‘‘  
MEVCUT DURUMTaşınmazlar, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 4 Kat müsadeli imar adası içerisinde kalan ve imar parseli niteliğinde olan komşu parsellerdir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ     Yapılaşma koşulları aynıdır. Taşınmazlar aynı anayoldan cephe almaktadır. Emlak Vergi Değerlerinin Tespitine yönelik olarak yayımlanan 2021/1 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanının İç Genelgesi Uyarınca 2022 yılına ait ilçemizde uygulanacak Arazilere ait asgari ölçüde Birim Değer Tespitine ilişkin 08.06.2021 tarih ve 2021/01 sayılı Takdir Komisyonu Kararında taşınmazların 200 TL olarak belirlenmiştir.  İmar koşulları ve ekonomik değer koşulları aynıdır.      Talebe bağlı işlem yüz ölçümü ve hise payları üzerinden yapılan hesaplamada;      23 Ada,111 nolu parselde;  (36677/83583×324.26) + (12232/83583×324.26) =188.07 m2 Yığılca Belediye Başkanlığı’na ait hisse bulunduğu,      23 Ada,112 parsel sayılı taşınmazda ise ( 87243/83583X511,13+ 87243/83583X511,13+ 20188/83583X511,13)= 209,56 m2 talep sahipleri ve hissedarlarına ait hisse bulunduğu, hesaplamıştır.       Yapılan inceleme ve hesaplamalarda;       Yığılca Belediye Başkanlığı’nın G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,111 Parsel sayılı taşınmazda bulunan hissesine karşılık gelen (36677/83583×324.26) + (12232/83583×324.26) =188.07 m2 yüz ölçümlü alanın, talep sahiplerine ait G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,111 Parsel sayılı taşınmazda bulunan hissesine karşılık gelen ( 87243/83583X511,13+ 87243/83583X511,13+ 20188/83583X511,13)= 209,56 m2 alan ile takasının talep edildiği anlaşılmıştır.         Yığılca Belediye Başkanlığı’nın G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,111 Parsel sayılı taşınmazda bulunan toplam 48909/86583 hissenin;         Meliha GÖKTÜRK’ün  G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,112 parsel sayılı taşınmazda bulunan  7243/83583 Hisse Payı karşılığında, Yığılca Belediye Başkanlığı’nın G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,111 Parsel sayılı taşınmazda bulunan hissesinin 10232/83583 kısmının Meliha GÖKTÜRK ile takas edilmesinin;        Musa GÖKTÜRK’ün  G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,112 parsel sayılı taşınmazda bulunan  7243/83583 Hisse Payı karşılığında, Yığılca Belediye Başkanlığı’nın G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,111 Parsel sayılı taşınmazda bulunan hissesinin 10232/83583 kısmının Musa GÖKTÜRK ile takas edilmesinin;         Ayşe TOPOZ’un   G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,112 parsel sayılı taşınmazda bulunan  20188/83583 Hisse Payı karşılığında, Yığılca Belediye Başkanlığı’nın G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,111 Parsel sayılı taşınmazda bulunan hissesinin 28445/83583 kısmının Ayşe TOPOZ ile takas edilmesinin;          kamu yararına uygun olduğuna ve kurumumuz lehine olduğuna karar verilmiştir.
KOMİSYON ÜYELERİ
  Tahir DOĞAN  Davut YILMAZ  Murat DEMİR
Komisyon ÜyesiKomisyon Başkan V.Komisyon Başkanı

Projeksiyon: (UTM)Universal Transvers Merkator 6º ED-50 Turkey (7 Param)

Alan: 113,197.091 m2

Çevre: 1,355.44 m