YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİSİ İMAR KOMİSYONU

      T.C. YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİSİ İMAR KOMİSYONU    Rapor No: 2022/2 Tarih 16.05.2022
İLGİ09.05.2022 tarih ve 20 Nolu Meclis Kararı
TALEPYığılca Belediye Meclisi’nin 01.12.2021 tarih ve 2021/43 sayılı Kararı ile Düzce İli, Yığılca İlçesi’nde yapılan mer’i 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın Revize Edilmesi kararı alındığından bahisle hazırlanan 1/1.000 ölçekli Revize Uygulama İmar Planının incelenmesi
  DEĞERLENDİRME VE SONUÇ Yığılca Belediye Meclisi’nin 01.12.2021 tarih ve 43 nolu Kararı ile 12.11.2021 tarih ve 2021/4 sayılı İmar Komisyonu raporuna atıfta bulunularak; Kadastro Güncelleme çalışmaları sonrasında netleşen kadastro yol hatları  ile imar yol hatlarında yeryer kayıklıkların olması, ilçemizde yapılan yer altı (doğalgaz,elektrik,kanalizasyon ve içmesuyu) hatlarının geçtiği güzergahların muhafaza altına alınması, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü vb. diğer kamu kurumlarının ilçemizde düşündüğü yatırımların bulunduğu alanların plana işlenmesi ve ileriki süreçlerde yaşanması muhtemel sıkıntıların minimize edilmesi, güncel altlıklara (kadastral paftalar,halihazır durum haritalarına) göre planların revize edilmesinin ilçemizin planlı gelişimine katkı sağlayacağına ve kamu yararına uygun olduğundan bahisle 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın Revize edilmesinin uygun görüldüğü;Yığılca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce 28.03.2022 tarih ve 1677, 1679 sayılı yazılar ve 29.03.2022 tarih  1685 sayılı yazı ile Kurumlardan görüş istendiği,Özel Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1.000 ölçekli Revize  Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları’nın kontrolü istendiği, talebin 09.05.2022 tarih ve 20 nolu Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edildiği; anlaşılmıştır.          Komisyonumuzca; Planların revize edilmesinin gerekçeleri, kurumlardan gelen görüşler,plan açıklama raporları okunmuş, yapılan ve yapılması planlanan yatırım projeleri,güncel Halihazır ve Kadastro Paftaları, 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Paftaları ile Revize 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Paftaları incelenmiştir.          
         Yapılan incelemelerde teklif edilmiş olan 1/1.000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında kentin şekline ve kente ilişkin kararlarda kamu yararı gözetildiği anlaşılmakta olup, mevcut altyapı tesislerinin korunduğu, mevcut ulaşım sistemleri göz önünde bulundurularak ulaşım ağlarının belirlendiği ve kent ölçeğinde tanımlanan  ulaşım kararları ile uyumlu olarak hazırlandığı görülmektedir. İmar planı revize gerekçelerine uygun olarak planlama yapıldığı komisyonumuzca görülmüş ve anlaşılmıştır. Plan ve plan açıklama raporlarının meclisimizce onaylanması komisyonumuzca uygun görülmektedir.        
  KOMİSYON ÜYELERİ  
Tahir DOĞANDavut YILMAZMurat DEMİR
Komisyon ÜyesiKomisyon Başkan V.Komisyon Başkanı