T.C.

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR KOMİSYON KARARI

Tarih : 18/12/2018
Konu : 05.12.2018 tarih ve 2018-43  Nolu Plan Tadilatı Meclis kararı
Sayı : 2018/06

İmar Komisyonumuz:18.12.2018 Salı  günü Saat:10:00’da Belediye Encümen Toplantı salonunda Komisyon Başkanı Adnan KAYA’NIN Başkanlığında Komisyon Başkan V. Recep EREN, Komisyon Üyesi Orhan AYDOĞAN’ın katılımları ile toplandı.

Belediye Meclisi’mizin 2018 Aralık ayı   05.12.2018 tarihli oturumunda görüşülen ve 05.12.2018 tarih ve 2018/43 sayılı Meclis Kararı kararı ile  komisyonumuza sevkine karar verilen, tapunun Düzce İli Yığılca İlçesi Merkez Mahallesi 26.27.EB Pafta 23 ada, 44 parsel sayılı taşınmazın plan tadilatı çalışmalarının, ‘Düzce Yığılca İlçe Merkezi Dereleri Islahı Planlama ve Proje Yapımı’ sonrasında hazırlanan ‘Yığılca İlçe Merkezi Dereleri Islahı Planlama ve Projesi’ ile entegre olarak hazırlanmasının kamu yararına, uygun olacağına; Komisyonumuzca mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Meclise arz olunur.18.12.2018

 

 

 

Adnan KAYA                                    Recep EREN                                                       Orhan AYDOĞAN

Meclis Üyesi                                  Meclis Üyesi                                                         Meclis Üyesi

İmar Komisyon Başkanı       İmar Komisyonu Başkan V.                                     İmar Komisyon Üyesi