T.C..

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR KOMİSYON KARARI

Tarih : 18/12/2018
Konu : 05.12.2018 tarih ve 2018-42  Nolu Plan Tadilatı Meclis kararı
Sayı : 2018/05

İmar Komisyonumuz: 18.12.2018 Salı günü, Saat:10:00’da Belediye Encümen Toplantı salonunda Komisyon Başkanı Adnan KAYA’nın Başkanlığında Komisyon Başkan V. Recep EREN, Komisyon Üyesi Orhan AYDOĞAN’ın katılımları ile toplandı.

Belediye Meclisi’nin 2018 Aralık ayı 05.12.2018 tarihli oturumunda görüşülen ve 05.12.2018 tarih ve 2018/42 sayılı Meclis Kararı ile komisyonumuza sevkine karar verilen, tapunun Düzce İli, Yığılca İlçesi, Merkez Mahallesi, Erenler Mevkii, 24 ada, 47 parsel sayılı taşınmazı için hazırlanan plan tadilatı çalışmaları komisyonumuzca incelenmiş ve geldiği şekli ile onanmasının;

Uygun olduğuna Komisyonumuzca mevcudun  oybirliği ile karar verildi.

Meclise arz olunur.18.12.2018

 

 

 

Adnan KAYA                                    Recep EREN                                                       Orhan AYDOĞAN

Meclis Üyesi                                  Meclis Üyesi                                                         Meclis Üyesi

İmar Komisyon Başkanı       İmar Komisyonu Başkan V.                                     İmar Komisyon Üyesi