T.C.

YIĞILCA BELEDİYESİ

İMAR KOMİSYONU KARARI

Yılı                 : 2022

Konu              : Yığılca Belediyesi Meclisi’nin 05.12.2022 tarih ve 37 nolu Kararı

Karar Tarihi   : 16.12.2022

Karar No        : 2022/04

Yığılca Belediye Meclisi’nin 05.12.2022 tarihli toplantısının 4 nolu ‘ İmar Planı Tadilat Talebi ‘ gündemine ilişkin alınan 37 nolu karar gereği  komisyonumuz 16.12.2022 Cuma Günü Saat:10:00’da Belediye Encümen Toplantı Salonunda;

İmar Komisyonu Başkanı    : Murat DEMİR’in Başkanlığında;

İmar Komisyonu Başkan V.: Davut YILMAZ

İmar Komisyonu Üyesi        : Tahir DOĞAN’ın katılımları ile  toplanmıştır.

Komisyonumuzca; Başkanlık Makamının 07.12.2022 tarihli ve E-39798438-105.04-2676  sayılı yazısı ekindeki Düzce ili, Yığılca İlçesi, G26B05D4A Pafta, 17 Ada, 7 parseli kapsayan alanın Plan Tadilatı Yığılca Belediye Meclisinin 05.12.2022 tarihli ve 2022/37 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

                 Düzce ili, Yığılca İlçesi, G26B05D4A Pafta, 17 Ada, 7 parseli kapsayan alanda taşınmazın  “Okul Öncesi Eğitim Tesis Alanı”nın İmar Planı Tadilatı talebi komisyonumuzca incelenmiş ve değerlendirilmiştir.  

                   Yapılan inceleme neticesinde;

                  Tapunun Düzce İli Yığılca İlçesi Atatürk Mahallesi, G26B05D4A Pafta,17 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onama sınırları dahilinde kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde halihazır durumda  Anaokulu ve Kapalı Spor Salonu olarak hizmet veren iki adet kamu yapısı bulunmaktadır.
                  Taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Anaokulu (Eğitim Tesis Alanı takribi 4220 m2’si) ve Kapalı Spor Tesis Alanı (takribi 5440 m2’si) olarak planlanmıştır.
                  Yığılca Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından taşınmaz üzerinde 8 Derslik Yeni Anaokulu İnşaatı yapılacağından bahisle taşınmazın  “Okul Öncesi Eğitim Tesis Alanı” olacak şekilde yeniden planlanması talep edilmektedir.

                 Komisyonumuzca yapılan müzakereler neticesi; Kamu yararı gözetilerek Tapunun Düzce İli Yığılca İlçesi Atatürk Mahallesi, G26B05D4A Pafta,17 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmazın; Yığılca (DÜZCE) 1/1000 ölçekli Uygulama Planında “Okul Öncesi Eğitim Tesis Alanı” olarak İmar Planı Tadilatı talebinin uygun olduğuna mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

                      Meclise arz olunur.

Murat DEMİR İmar Komisyonu BaşkanıDavut YILMAZ İmar Komisyonu Başkanı V.Tahir DOĞAN İmar Komisyonu Üyesi