PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
MECLİS BAŞKANLIĞINA
 

KARAR TARİHİ: 18/10/2017

KARAR NO:2017/2

 

Yığılca Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığı,Komisyon Başkanı (Meclis Üyesi) Nihat ATASOY Komisyon (Meclis) Üyesi Recep EREN, Komisyon (Meclis) Üyesi Hasan YAĞCI’nın katılımları ile 18/10/2017 Çarşamba günü Saat:09.00’da Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Meclisinin 04/10/2017 Tarihli ve 2017/35 Sayılı kararı ile görüşülmek üzere Komisyonumuza havalesi yapılan, Belediye’nin 2018 Mali Gelir tarifelerini görüşmek üzere toplanıldı.

Belediye Meclisi’nin 04/10/2017 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 09/10/2017 tarih ve 682  sayılı yazı okundu.

2018  Yılı Belediyemizin gelir tarifeleri ile ilgili olduğu anlaşıldı.

Yapılan görüşme sonunda:

2018 Mali yılı Belediyenin Gelir Tarifeleri ile ilgili yapılan incelemede;

Ek’teki gelir cetvelleri kalem tanzim edilerek, 2018 Yılı Gelir Tarifeleri hazırlanarak  Komisyonumuzca  oy birliği ile uygun görülmüştür.

Meclis’ e arz olunur. 18/10/2017

 

 

                 Nihat ATASOY
Başkan
    Recep EREN
Üye
               Hasan YAĞCI
Üye