PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

KARAR TARİHİ: 14/09/2018

KARAR NO:2018/2

 

Yığılca Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığı,Komisyon Başkanı (Meclis Üyesi) Aynur YILDIRIM, Komisyon Başkan V.  Meclis Üyesi Bayram AKIN,Komisyon (Meclis) Üyesi Muzaffer ARICI’nın katılımları ile 14/09/2018 Çarşamba günü Saat:09.00’da Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Meclisinin 05 /09/2018 Tarihli ve 29 Sayılı kararı ile görüşülmek üzere Komisyonumuza havalesi yapılan, Belediye’nin 2019 Mali Gelir Gider(Tahmini) Bütçesini görüşmek üzere toplanıldı.

Belediye Meclisi’nin 05/09/2018 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 07 /09/2018 tarih ve 611 sayılı yazı okundu.

2019 Yılı Belediyemizin 2019 Mali yılı gelir gider bütçesi ile ilgili olduğu anlaşıldı.

Yapılan görüşme sonunda:

Belediyemiz 2019 yılı   Mali yılı gelir gider bütçesi  29/08/2018 tarih ve 2018/25  nolu Encümen kararı ile tasdik edilerek Belediye Meclis Başkanlığına havalesi yapılmıştır.

2019 Mali yılı Belediyenin Gelir gider (Tahmini Bütçesi) ile ilgili yapılan incelemede, tüm gelir -gider kalemleri tek tek,kalem, kalem madde,madde, sınıfsal kodlamaları ile incelenerek,yapılan müzakereler neticesi,  2019 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesinin  8.8.000,00 TL(SekizMilyonSekizYüzBin-TL) olarak Plan ve Bütçe Komisyonumuzca  oy birliği ile uygun görülmüştür.

Meclis’ e arz olunur. 14/09/2018

 

Aynur YILDIRIM                                             Bayram AKIN                                                      Muzaffer ARICI

Meclis Üyesi                                                   Meclis Üyesi                                                        Meclis Üyesi

Plan ve Bütçe Komisyon  Başkanı              Komisyon Başkan.V.                                          Komisyon Üyesi