T.C.

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE SONUÇ İLANI

İhale Kayıt Numarası 2019/01
İhale Konusu İşin Tapunun Düzce Yığılca Merkez Gaziler Sokağı, 23 ada, 7 parsel’de kayıtlı 168,32m2 arsada 150 m2 (Bahçeli Ahşap Bina vasıflı) betonarme (kargir) yarım bodrum+zemin+2 katlı (eski otel binası) atıl olan binanın mevcut haliyle satış ihalesi
İhalenin Yapılış  Durumu 2886 ayılı D.İ.Kanaunun 35/c mad.
İhale Tarihi ve Saati: 04.12.2019 Çarşamba  Saat:14:00

Mülkiyeti Yığılca Belediyesine ait Tapunun Düzce Yığılca Merkez Gaziler Sokağı, 23 ada, 7 parsel’de kayıtlı 168,32m2 arsada 150 m2 (Bahçeli Ahşap Bina vasıflı) betonarme (kargir) yarım bodrum+zemin+2 katlı (eski otel binası) atıl olan binanın mevcut haliyle satış ihalesine:

               1(bir) istekli katılmıştır.

İstekli Firma veya şahıslar: Yığılca Ziraat Odası Başkanlığı

            Yapılan satış ihalesi sonucuna göre  350.000,00-TL(ÜçYüzElliBin-TL)  KDV Hariç bedelle Yığılca Ziraat Odası Başkanlığı’na ihale edilmiştir.

              Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                                                                                               Rasim ÇAM

                                                                                            Belediye Başkanı